Bestill

Skriv inn ett hotell eller en destinasjon
Skriv inn dato
Skriv inn dato
, , {{ serviceData.rooms.length }} Rom
Antall rom:
Rom {{room.index}}:

Om du bestiller et tilbud eller en avtalepris kreves en spesiell bookingkode. Ikke benytt spesialtegn som (.) (,) (-) (:). For bestilling med gavekort/voucher ber vi deg ringe oss på 23 15 50 00.

Lagre din bookingkode til neste gang du besøker siden ved å klikke på "Husk". Klikk ikke på "Husk" dersom du bruker en offentlig datamaskin, da uvedkommede kan få tilgang til din bookingkode.

Ugyldig bookingkode

Gjelder kun for gjester med forhåndsbetalte Bonus Cheque-kuponger. Tillegg gjelder ved noen hotell og må betales på hotellet. Frokostbuffet inngår.

Du må logge inn for å booke en frinatt. Som Scandic Friends medlem tjener du poeng når du bor hos oss, som du kan benytte til frinetter på alle våre hotell.

Vis flere valg Bookingkode, eller Bonus Cheque eller Bonusnatt Vis færre valg