Vilkår og betingelser for Scandic Friends-medlemskapBetingelser og retningslinjer for Scandic Friends fra 27. august 2024

 1. Generelle regler for medlemskap
 2. Opptjen poeng
 3. Scandic-partnere
 4. Bruk poeng
 5. Scandic Go
 6. Oppnå et medlemsnivå
 7. Behandling av personopplysninger
 8. Ytterligere vilkår og betingelser 

1. Generelle regler for medlemskap gjeldende fra 11. juni 2024

1.1 Minimumsalderen for medlemskap i Scandics lojalitetsprogram for gjester (heretter referert til som «Scandic Friends» er 18 år.
Et medlemskap i Scandic Friends er et kontraksmessig arrangement mellom Scandic Hotels Holding AB, (org. nr. 556723-5725), et svensk aksjeselskap med sitt registrerte kontor på Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige (heretter referert til som «Scandic») og deg, personlig (heretter referert til som «medlemmet»).
Medlemskap og medlemskort kan ikke utstedes til selskaper eller andre juridiske enheter.
Kun én fysisk person kan registreres per medlemskap.
Kun ett medlem per innsjekkede rom kan opptjene poeng så vel som en kvalifiserende natt og motta fordeler under et opphold.

1.2 «Fordel» er nevnt i Scandic Friends' vilkår og betingelser for medlemskap.
«Fordel» refererer til fordeler som kun er tilgjengelige for medlemmer av Scandic Friends.
Fordeler kan være faste og kommunisert til medlemmet (f.eks. nivåfordeler knyttet til nåværende nivå, bonusnetter og mer), men de kan også være uforutsigbare (f.eks. overraskelser, utfordringer, medlemsarrangementer med mer).
Scandic forbeholder seg retten til å justere fordelene som er tilgjengelige gjennom Scandic Friends.
Nåværende fordeler inkludert i Scandic Friends og detaljer finner du her.

1.3 Deltakelse i Scandic Friends styres av disse vilkårene og betingelsene og det er medlemmets ansvar å lese og forstå alle vilkår og betingelser, inkludert eventuelle tillegg dertil.
Disse vilkårene og betingelsene er gyldige per 2024-05-07 og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser fra tidligere lojalitetsprogrammer hos Scandic.

1.4 Medlemmet skal iverksette egnede tiltak for å hindre at uautoriserte personer får tilgang til medlemskortet, medlemsnummeret og/eller passordet.

1.5 Hvis et medlem mister medlemskortet sitt eller hvis noen kontaktopplysninger endres, bør medlemmet kontakte Scandics kundeservice på kontaktinformasjonen som er beskrevet i avsnitt 8.4.

1.6 Scandic Friends er gyldig inntil videre, og Scandic forbeholder seg retten til å avslutte Scandic Friends ved å informere medlemmet om dette seks måneder på forhånd.

1.7 Scandic forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for Scandic Friends.
Scandic vil gi deg beskjed hvis det er noen endringer av vesentlig karakter, eller endringer som er ugunstige for medlemmer, ved å informere medlemmene via minst én av Scandic Friends' informasjonskanaler, dvs. via nettstedet, e-post, SMS eller vanlig post.
Scandic vil gjøre sitt ytterste for at endringer i vilkårene og betingelsene blir kommunisert tidsnok.

1.8 Scandic forbeholder seg retten, etter sitt skjønn, til å avslutte et medlemskap i Scandic Friends dersom medlemskapet misbrukes. Slik avslutning kan finne sted umiddelbart og uten varsel, og vil føre til at eventuelle poeng blir slettet.
Slikt misbruk kan, for eksempel, være respektløs eller urimelig atferd mot Scandic eller deres partnere, kriminelle handlinger eller handlinger som anses som umoralske eller uetiske, eller som bryter disse vilkårene og betingelsene.
Medlemmet kan til enhver tid avslutte medlemskapet ved å sende en e-post til Scandics kundeservice på memberno@scandichotels.com.

1.9 Det er medlemmets ansvar å informere sin arbeidsgiver på forhånd og å innhente samtykke fra arbeidsgiver hvis slikt samtykke er påkrevd når han/hun forventer å opptjene poeng i Scandic Friends basert på poenggenererende utgifter som arbeidsgiveren betaler for.
Poeng opptjent i forbindelse med forretningsreise, for eksempel når hotellnetter betales av arbeidsgiveren, kan ikke brukes for private formål uten arbeidsgiverens forhåndssamtykke.
Scandic er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for at medlemmet informerer eller mottar godkjenning fra arbeidsgiveren.

1.10 Hvis medlemmet bruker poeng opptjent i forbindelse med en forretningsreise for private aktiviteter, kan slik bruk i visse land, f.eks. Sverige, Norge, Finland og Danmark, være underlagt inntektsskatt eller andre skatter.
Det er medlemmets forpliktelse å informere arbeidsgiveren og/eller relevante myndigheter om dette og betale den riktige skatten for slik bruk.
Scandic frasier seg alt ansvar for noe skatt og skatteansvar påført medlemmet med hensyn til dette.

1.11 Spesielle regler angående opptjening og bruk av poeng gjelder på Scandic Go-hoteller, se element 5.
De spesifiserte reglene i vilkårene og betingelsene er gyldige for alle andre Scandic-hoteller.

2. Opptjen poeng

2.1 Poeng og kvalifiserende netter (se 2.5) kan opptjenes fra datoen for registrering for Scandic Friends-medlemskap.

2.2 Medlemmet opptjener ikke-kvalifiserte poeng gjennom Scandic Friends MasterCard og utvalgte partnere. Medlemmet kan bruke ikke-kvalifiserte poeng, men disse regnes ikke mot et høyere medlemsnivå.

2.3 Medlemmet opptjener kvalifiseringspoeng på kvalifiserende netter (se 2.5), pengeutgiftene (ekskl. MVA, rabatt og kuponger) som belastes medlemmets romfolio under et opphold, engasjement og ved å velge ekstra poeng i stedet for restaurantvoucher.
Pengeutgiftene inkluderer utgifter fra overnatting, mat og drikke, Shop, tilvalg og tjenester på kvalifiserende opphold.


Kvalifiseringspoeng gjør det mulig for medlemmet å klatre til det neste medlemsnivået, kjent som Level/Nivå. Selv om medlemmet bruker kvalifiseringspoengene sine, regnes de mot et høyere nivå. For å opptjene poeng må medlemmet oppgi sitt medlemsnummer på tidspunktet for bestilling og vise medlemskortet og ID ved innsjekking på Scandic-hotellet.
Kvalifiseringspoeng gis kun til ett Scandic Friends-medlem per rom, og for ett rom per poengkvalifiserende overnatting (se 2.5).

2.4 Kvalifiseringspoeng beregnes på pengeverdien og på medlemmets nåværende medlemsnivå – Level (se tabell 1), etter rabatter og vouchers er fratrukket og ekskludert MVA.
Summen av utgifter (som i henhold til 2.3) under et kvalifisererende opphold multipliseres med faktorene i Tabell 1 for å beregne antall poeng opptjent av medlemmet.
Eksempel:
Hvis de totale utgiftene (ekskl. MVA) er SEK 1000, for et Level 1-medlem vil summen multipliseres med 2, som vil gi 2000 poeng.

Opptjeningspris per nivå 1 2 3 4 5 6 7
1 NOK/SEK/DKK 2 2 2 2,5 2,5 3 3
1 EUR 20 20 20 25 25 30 30
1 PLN 6 6 6 7,5 7,5 9 9

2.5 En «poengkvalifiserende overnatting» betyr at medlemmet tjener kvalifiseringspoeng som teller mot et høyere medlemsnivå – Level – samt mottar medlemsfordeler tilknyttet oppholdet.
Kvalifiseringspoeng kan opptjenes fra overnatting og forbruk på hotellet.
Hvis en natt ikke er poengkvalifiserende, vil medlemmet ikke motta noen kvalifikasjonspoeng eller medlemsfordeler under oppholdet. 

En «kvalifiserende natt» er en opptjent natt som teller mot medlemsnivå 7, som krever 100 kvalifiserende netter. Hvis en natt ikke kvalifiserer, er den ikke inkludert i de 100 nettene som kreves for å nå Level 7.

De fleste hotellnetter som bestilles på Scandics nettsted/app, direkte på et Scandic-hotell, via Scandics bestillings- og medlemsservice eller via utvalgte nettbaserte forretningsreisebyråer, er kvalifiserende.

Scandic forbeholder seg retten til å bestemme og endre, fra tid til annen, hvilke netter som kvalifiserer i henhold til det ovennevnte. Medlemmet må være registrert som en gjest på hotellet for å tjene kvalifiserende netter og kvalifikasjonspoeng.
Unntak er hovedsakelig spesielle rompriser og ikke-Scandic-tjenester (f.eks. Bookings.com og Hotels.com).

2.6 En kvalifiserende natt vil gi medlemmet et varierende antall kvalifikasjonspoeng, avhengig av medlemsnivået medlemmet har for øyeblikket. (Se Tabell 1)

2.7 For gruppebestillinger og bestillingsblokker betalt via månedlig faktura gjelder spesielle vilkår og betingelser for opptjening av kvalifikasjonspoeng og bruk av medlemsfordeler.

2.8 Kvalifikasjonspoeng utstedes ikke hvis et opphold kanselleres på grunn av årsaker utenfor Scandics eller en Scandic-partners kontroll.

2.9 Scandics kvalifikasjons- og ikke kvalifiserende poeng opptjent av medlemmet kan ikke kombineres med, eller overføres til, andre medlemskontoer. Poeng kan ikke selges, arves, overføres eller på annen måte utveksles for betaling.

2.10 Medlemmet opptjener kvalifikasjonspoeng på kjøp i shoppen, interne hotelltjenester og -produkter, på mat og drikke, opptil EUR 500/DKK 5000/NOK 5000/PLN 150/ SEK 5000 per opphold, lagt til på romregningen. Et medlem kan også betale for andre gjester så lenge regningen belastes rommet.

2.11 Det kan ta opptil 10 dager etter utsjekking før poengene registreres på medlemmets konto.
Hvis poeng har blitt gitt til en Scandic-medlemskonto ved en feiltakelse, kan disse bli fjernet av Scandic i ettertid.

2.12 Alle poeng (kvalifiserings- og ikke-kvalifiserende poeng) er gyldige for innløsning/bruk i 3 år fra utsjekkingsdatoen. Poengene utløper den siste dagen i månedene de ble opptjent i, 3 år senere.
Eksempel: Opptjente poeng 6/3/2023 utløper 31/3/2026 og opptjente poeng 22/6/2019 utløper 30/6/2022.

2.13 Kvalifiseringspoeng er gyldige for kvalifisering i løpet av det pågående medlemsåret (opptil 12 måneder).
Alle opptjente kvalifikasjonspoeng i løpet av det pågående medlemsåret vil telle for å kvalifisere for et nivå, selv om de brukes.

2.14 Medlemmer kan se kontoinformasjonen sin på  www.scandichotels.no/scandicfriends

3. Scandic-partnere

3.1 I enkelte tilfeller kan kvalifiserende- og ikke-kvalifiserende poeng opptjenes og brukes hos Scandic-partnere, avhengig av vilkårene og betingelsene til hver respektive partner.
Mer informasjon om partnerene våre og fordeler og tilbud kan finnes under Scandic Friends-partnersider.

3.2 Et medlem av Scandic Friends kan ikke kreve kompensasjon for poeng eller fordeler hvis samarbeidsavtalen er endret mellom Scandic Friends og partnerselskapet.

3.3 Fordeler kan kun brukes av medlemmet personlig, og gjelder kun for rommet medlemmet bor i. Medlemmet må oppgi hans/hennes personlige Scandic Friends-medlemsnummer for å kunne dra nytte av partnertilbud.
Scandic er ikke ansvarlige for noen konsekvenser av uautorisert bruk av medlemsnumre.

3.4 Scandic kan ikke holdes ansvarlige for avtaler gjort mellom et medlem og en Scandic-partner.

3.5 Hvis et medlem bruker poeng for tjenester som tilbys av en Scandic-partner, gjelder de generelle vilkårene og betingelsene til den aktuelle partneren for bruken.

Tilbake til toppen

4. BRUKE poeng

4.1 Et medlem kan bruke kvalifiserende- og ikke kvalifiserende poeng for interne hotelltjenester og -produkter, bonusnetter og hos utvalgte Scandic-partnere. Poengene kan ikke brukes i kombinasjon med rabatter, kuponger eller andre tilbud, så lenge ikke noe annet har blitt klart oppgitt.

4.2 Scandics vilkår og betingelser for kjøp gjelder for alle kjøp med poenginnløsning.
Hvis innløste poeng har utløpt, anses de som brukt og kan ikke refunderes.

4.3 Et medlem kan betale for interne hotelltjenester og -produkter med kvalifiserende- og ikke-kvalifiserende poeng.
For spesifikke regler, les mer på www.scandichotels.no/scandic-friends

4.4 En bonusnatt er en hotellnatt som et medlem kan betale med poeng, eller delvis betale med poeng. Både kvalifiserende og ikke-kvalifiserende poeng kan brukes til å ta ut bonusnetter på et Scandic-hotell.

4.5 Bonusnetter avhenger av tilgjengelighet. Dermed kan romtilgjengelighet være begrenset på utvalgte hoteller under visse perioder.

4.6 Et medlem kan ikke opptjene kvalifikasjonspoeng på den delen av bonusnatten som er betalt med poeng. Medlemmet kan imidlertid opptjene kvalifikasjonspoeng på hotellutgifter under oppholdet (se 2.3) og hvis noe er betalt delvis med penger.

4.7 En bonusnatt teller mot et høyere medlemsnivå, nivå – når et medlems totale antall opptjente kvalifiserende netter i løpet av et medlemsår når kravet for neste nivå (nivå 7). 

4.8 For å kunne bestille en bonusnatt må medlemmet ha tilstrekkelige kvalifiserende og/eller ikke-kvalifiserende poeng på sin medlemskonto og vise sitt medlemsnummer.
Bonusnetter kan kun bestilles gjennom Scandics egne salgskanaler.
Poengpriser for bonusnatt vises på Scandics nettsted på bestillingstidspunktet.
Poengpriser for bonusnatt varierer fra dag til dag og er forskjellige avhengig av hotellkategori.
Når en bonusnatt er bestilt, vil de korresponderende poengene for den relevante hotellkategorien og eventuelle tilegg eller annet, trekkes fra medlemmets konto.
Finn ut mer om antall poeng nødvendig for et spesifikt hotell på www.scandihotels.no/scandic-friends

4.9 Bonusnatten må bestilles av medlemmet og er gyldig for to personer i et standard dobbeltrom. Det er også mulig for et medlem å gi bort en bonusnatt i henhold til 4.11.

4.10 Bonusnetter kan bestilles 12 måneder før ankomstdatoen. Poeng som trekkes fra medlemmets konto kan returneres til samme konto hvis kanselleringen er gjort i henhold til Scandics avbestillingsbetingelser. Hvis et medlem bestiller med poeng som utløper før ankomst – og kansellerer eller ombestiller – vil disse poengene utløpe. I tilfelle av manglende oppmøte vil poengene anses som å være brukt.
Disse reglene gjelder for alle innløste poeng, ikke bare poeng innløst for overnatting.
Se 4.11 for informasjon om å «Gi bort en bonusnatt».

4.11 Et medlem kan gi bort en bonusnatt og bestillingen skal foretas gjennom Scandics kundeservice (se 9.5 for kontaktinformasjon). Bonusnatten kan bestilles 12 måneder før ankomstdatoen. Bestillingen kan endres til en annen dato, men i tilfelle av kansellering, vil ingen poeng refunderes. I tilfelle av manglende oppmøte vil poengene anses som å være brukt.
Bonusnetter kan ikke videreselges.

4.12 Et medlem kan kombinere poeng og penger for å betale for en bonusnatt. Delen betalt med poeng genererer ikke kvalifikasjonspoeng. Delen betalt med penger vil generere nye kvalifikasjonspoeng.
Når et medlem betaler med en kombinasjonen av poeng og penger kan ingen andre tilbud, rabatter, vouchers eller kombinasjoner brukes.
En såkalt «delvis betalt» bonusnatt kan regnes mot et høyere medlemsnivå for den originale poenginnehaveren, når deres totale antall hotellnetter legges sammen.

5. Scandic Go

5.1 For opptjening og bruk av kvalifiserende og ikke-kvalifiserende poeng på Scandic Go-hoteller gjelder følgende regler, som erstatter, i gjeldende deler, reglene ovenfor.

5.2 Medlemmet opptjener kvalifikasjonspoeng på kvalifiserende netter (se 2.5).

5.3 Medlemmet tjener ikke kvalifikasjonspoeng for mat og drikke, eller for kjøp av hotellets egne produkter eller tjenester på Scandic Go-hoteller.

5.4 Medlemmet kan bruke kvalifiserende og ikke-kvalifiserende poeng til å ta ut bonusnetter på et Scandic Go-hotell. Medlemmet kan imidlertid ikke bruke poeng for noe annet enn dette, poeng kan f.eks. ikke brukes til å kjøpe mat og drikke.

5.5 Ingen andre fordeler tilknyttet medlemskapet gjelder på Scandic Go-hoteller; du mottar for eksempel ikke en voucher eller ekstra poeng i stedet for vouchers, for hver natt under oppholdet ditt.

6. Oppnå et medlemsnivå

6.1 En kvalifiseringsperiode er ett medlemsår, 12 måneder, fra dagen da medlemmet registrerte seg for Scandic Friends og slutter med den siste dagen i måneden året etter.
Kvalifiserende netter / kvalifikasjonspoeng opptjent under denne 12-måneders perioden vil avgjøre om medlemmet forblir på nivået sitt eller om det endres. For oppgradering utføres evalueringen etter hver transaksjon. For nedgradering eller fornyelse av nåværende nivå gjøres evalueringen på den første ukedagen i måneden.

6.2 Nye medlemmer av Scandic Friends starter på Level 1 (det første nivået).
En oppgradering av medlemsnivået finner sted når medlemmet har antallet kvalifiserende netter (se 2.4) eller antallet kvalifiserende poeng (kvalifikasjonspoeng, se 2.3) som er nødvendig for dette nye nivået, registrert på deres Scandic-konto. Oppgraderinger gjøres ikke under et opphold.
Det kan ta opptil 10 dager etter utskjekking før poengene og/eller nettene registreres på Scandic-kontoen, og kun da kan det neste nivået/Level – nås.

6.3 Level 2
Scandic Friends Level 2 gis til medlemmer med minst 5000 kvalifiserende poeng (kvalifikasjonspoeng) opptjent i løpet av et medlemsår på 12 måneder.

6.4 Level 3
Scandic Friends Level 3 gis til medlemmer med minst 10 000 kvalifiserende poeng (kvalifikasjonspoeng) opptjent i løpet av et medlemsår på 12 måneder.

6.5 Level 4
Scandic Friends Level 4 gis til medlemmer med minst 25 000 kvalifiserende poeng (kvalifikasjonspoeng) opptjent i løpet av et medlemsår på 12 måneder.

6.6 Level 5
Scandic Friends Level 5 gis til medlemmer med minst 100 000 kvalifiserende poeng (kvalifikasjonspoeng) opptjent i løpet av et medlemsår på 12 måneder.

6.7 Level 6
Scandic Friends Level 6 gis til medlemmer med minst 250 000 kvalifiserende poeng (kvalifikasjonspoeng) opptjent i løpet av et medlemsår på 12 måneder.

6.8 Level 7
Scandic Friends Level 7 gis til medlemmer med minst 400 000 kvalifiserende poeng (kvalifikasjonspoeng) eller 100 kvalifiserende netter opptjent i løpet av et medlemsår på 12 måneder.

Nivå 1 2 3 4 5 6 7
Poeng 0 5 000 10 000 25 000 100 000 250 000 400 000
Netter - - - - - - 100

7. behandling av personopplysninger

7.1 Å være medlem av Scandic Friends betyr at personopplysninger behandles på den måten som beskrives i disse vilkårene og betingelsene og våre retningslinjer for personvern.
Scandic er behandlingsansvarlig for personopplysninger for behandlingen av medlemmets personopplysninger i Scandic Friends.

7.2 Scandic anbefaler at medlemmet regelmessig leser retningslinjene for personvern for å forstå hvordan Scandic behandler medlemmets personopplysninger innen rammeverket for medlemskapet, samt medlemmets rettigheter i tilknytning til dette.
Medlemmet vil bli varslet om alle endringer i retningslinjene for personvern og de nye retningslinjene for personvern vil legges ut på Scandics nettsteder.

8. Ytterligere vilkår og betingelser

8.1 Skulle noen bestemmelse i denne avtalen vise seg å være juridisk ugyldig eller denne avtalen på annen måte vil anses å være ufullstendig, skal dette ikke ugyldiggjøre avtalen som helhet. I slikt tilfelle skal partene erstatte det juridisk ugyldige eller ufullstendige forholdet med en bestemmelse som i størst mulig grad korresponderer med partenes formål med det kontraktsmessige forholdet.

8.2 Hvis du bestiller opphold i et annet land enn Sverige, kan lokale avvik angående Scandic Friends gjelde avhengig av obligatorisk lovgivning i det aktuelle landet.

8.3 Disse vilkår og betingelser styres av og skal fortolkes i samsvar med svensk materiell lov.
Eventuelle tvister som oppstår fra eller er relatert til Scandic Friends skal løses utelukkende av en svensk domstol.

8.4 Hvis du har spørsmål angående Scandic Friends, ta kontakt med Scandics kundeservice via telefon:

Norge:
+47 23 15 50 00

Sverige:
+46 8 517 517 00

Danmark:
+45 33 48 04 00

Finland: +358 200 81800 (belastninger gjelder: 0,65 euro/min + lokal sats/min)

Utenfor Norden:
+47 23 15 50 00

Se www.scandichotels.no for e-postadresser og postadresser til Scandics kundeservice.

8.5 Scandic kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle typografiske feil.

Retningslinjer gjeldene frem til 27. august 2024

 1. Generelle regler for medlemskap
 2. Opptjen poeng
 3. Scandic-partnere
 4. Bruk poeng
 5. Scandic Go
 6. Oppnå et medlemsnivå
 7. Behandling av personopplysninger
 8. Ytterligere vilkår og betingelser 

1. Generelle regler for medlemskap 

1.1 Minimumsalderen for medlemskap i Scandics lojalitetsprogram (heretter kalt "Scandic Friends") er 18 år. Medlemskap i Scandic Friends er en avtale mellom Scandic Hotels Holding AB (reg. no. 556723-5725), et svensk selskap med forretningskontor i Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige (heretter kalt "Scandic") og deg personlig (heretter kalt "medlem"). Medlemskap og medlemskort kan ikke utstedes til selskaper eller andre juridiske personer. Kun én fysisk person per medlemskap kan registreres. Kun ett medlem per innsjekkede rom kan tjene poeng i tillegg til en kvalifiserende natt og motta fordeler under et opphold.

1.2 Deltakelse i Scandic Friends reguleres av disse vilkårene, og det er medlemmets ansvar å lese og forstå alle vilkår og betingelser, inkludert eventuelle tillegg til disse. Disse vilkårene og betingelsene erstatter alle tidligere vilkår og betingelser for tidligere lojalitetsprogrammer for hyppige gjester på Scandic.

1.3 Medlemmet forplikter seg til å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til medlemskort, medlemsnummer og/eller passord.

1.4 Scandics reservasjon og kundeservice må kontaktes umiddelbart skriftlig hvis medlemmet mister medlemskortet sitt eller hvis kontaktinformasjonen endres. Scandic er ikke ansvarlig dersom Medlemmet ikke blir informert på grunn av at korrekt kontaktinformasjon ikke er oppgitt.

1.5 Scandic Friends gjelder inntil videre, og Scandic forbeholder seg retten til å si opp Scandic Friends ved å informere Medlemmet om dette seks måneder i forveien.

1.6 Scandic forbeholder seg retten til å endre vilkårene for Scandic Friends ved å informere medlemmet via minst en av Scandic Friends' informasjonskanaler, dvs. via nettstedet, e-post, SMS eller vanlig post. Scandic vil gjøre sitt ytterste for å kommunisere endringer i vilkårene innen rimelig tid, men kan ikke kan ikke på noen måte holdes ansvarlig dersom dette skulle mislykkes.

1.7 Scandic forbeholder seg retten til etter eget skjønn å avslutte medlemskapet i Scandic Friends dersom medlemskapet misbrukes.Slik oppsigelse kan skje umiddelbart og uten varsel i henhold til 1.5, og føre til at eventuelle poeng går tapt. Slik misbruk kan for eksempel være respektløs eller urimelig oppførsel overfor Scandic eller dets partnere, kriminelle handlinger eller handlinger som anses som umoralske eller uetiske, eller som bryter med disse vilkårene og betingelsene. Medlemmet kan når som helst avslutte medlemskapet ved å sende en e-post til Scandics kundeservice: memberno@scandichotels.com.

1.8 Det er medlemmets ansvar å informere sin arbeidsgiver på forhånd og innhente arbeidsgivers samtykke, dersom slikt samtykke kreves, når han/hun forventes å opptjene poeng i Scandic Friends på poenggenererende utbetalinger fra arbeidsgiver. Poeng opptjent i forbindelse med tjenestereiser, for eksempel når hotellovernattinger betales av arbeidsgiver, kan ikke brukes privat uten arbeidsgivers forhåndsgodkjenning. Scandic er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for at Medlemmet informerer eller mottar godkjenning fra arbeidsgiveren. 

1.9 Hvis medlemmet bruker poeng opptjent i forbindelse med en privat tjeneste, kan slik bruk i visse land, f.eks. Sverige, Norge, Finland og Danmark, være underlagt inntektsskatt eller andre skatter. Det er medlemmets plikt å informere arbeidsgiveren og/eller relevante myndigheter om dette og betale riktig skatt for slik bruk. Scandic fraskriver seg alt ansvar for eventuell skatte- og skatteplikt som pålegges Medlemmet i denne forbindelse.

1.10 Opptjening og bruk av Scandic-poeng er ugyldig der dette er forbudt eller begrenset av lokal lovgivning.

1.11 Spesielle regler for opptjening og bruk av poeng gjelder på Scandic Go-hoteller, se punkt 5.

2. Opptjen poeng

2.1 Poeng og kvalifiserende overnattinger (se 2.5) kan opptjenes fra datoen for registrering av Scandic Friends-medlemskap.

2.2 Medlemmet tjener bonuspoeng ved å bestille online eller gjennom utvalgte partnere. Medlemmet kan bruke bonuspoeng, men disse teller ikke mot et høyere medlemsnivå.

2.3 Medlemmet opptjener standardpoeng på kvalifiserende overnattinger (se 2.5), på mat og drikke, og for kjøp av hotellets egne produkter og tjenester, som er inkludert i romregningen. Standardpoeng lar medlemmet klatre til neste medlemsnivå, kjent som Level. Selv om medlemmet bruker standardpoengene sine, teller de mot et høyere nivå.

For å opptjene poeng må medlemmet oppgi medlemsnummeret sitt ved bestillingen og vise medlemskortet ved innsjekking på Scandic-hotellet. Standardpoeng gis kun til ett Scandic Friends-medlem per rom, og for ett rom per poengkvalifiserende natt (se 2.5).

2.4 Standardpoeng beregnes på pengeverdien og på medlemmets nåværende medlemsnivå – nivå (se tabell 1), etter rabatter, fradrag bilag og ekskl. Summen av utgifter (per 2,3) under et kvalifiserende opphold multipliseres med faktorene oppført i tabell 1 for å beregne antall poeng opptjent av medlemmet. Eksempel: Hvis de totale utgiftene (f.eks. mva.) er SEK 1 000, multipliseres summen med 2 poeng for et nivå 1-medlem, som utgjør 2 000 poeng.

Euro NOK SEK DKK PLN
Level 1 20 2 2 2 6
Level 2 20 2 2 2 6
Level 3 25 2,5 2,5 2,5 7,5
Top Level 25 2,5 2,5 2,5 7,5

2.5 En "kvalifiserende overnatting" eller "poengkvalifiserende overnatting" betyr at medlemmet tjener netter og standardpoeng som teller mot et høyere medlemsnivå – Level – samt andre medlemsbelønninger knyttet til oppholdet. De fleste hotellnetter som bestilles på Scandics nettside/app, enten direkte på et Scandic-hotell, gjennom Scandics reservasjon og kundeservice, eller gjennom utvalgte nettbaserte forretningsreisebyråer, er kvalifiserende. Medlemmet må være registrert som gjest på et hotell for å opptjene kvalifiserende overnattinger og standardpoeng.

2.6 En kvalifiserende overnatting vil gi medlemmet et forskjellig antall standardpoeng, avhengig av medlemsnivået – Level – som Medlemmet for øyeblikket har. (Se tabell 1)

2.7 Hotellnetter bestilt gjennom en tredjepart (f.eks. Hotels.com eller Booking.com), gruppebestillinger eller gjennom en annen reisearrangør, anses ikke som kvalifiserende netter og gir ikke medlemsbelønninger relatert til oppholdet.

Medlemmer som bor gjennom en gruppebestilling gjort i samsvar med reglene for en poengkvalifiserende natt* vil bli kreditert, med noen unntak, én natt (som teller mot et høyere medlemsnivå) og en fast poengsum på 2 000 bonuspoeng per natt. Medlemmer vil ikke motta kreditt for poeng utover dette, for eksempel for mat og drikke.

2.8 Medlemmer har kun rett til fordeler knyttet til deres medlemsnivå – Level – ved bestilling av en kvalifiserende natt. (Se 2.5).

Medlemmer som bor gjennom en gruppebestilling gjort i samsvar med reglene for en poengkvalifiserende natt* vil bli kreditert, med noen unntak, én natt (som teller mot et høyere medlemsnivå) og en fast poengsum på 2 000 bonuspoeng per natt.

2.9 Standardpoeng gis ikke hvis et opphold avbestilles på grunn av årsaker utenfor Scandics eller en Scandic-partners kontroll.

2.10 Scandic-poeng opptjent av medlemmet kan ikke kombineres med eller overføres til andre medlemskontoer. Poeng kan ikke selges, arves, overføres eller på annen måte byttes mot betaling.

2.11 Medlemmet tjener standardpoeng på kjøp i shoppen, interne hotelltjenester og -produkter, på mat og drikke, opptil EUR 500/DKK 5 000/NOK 5 000/PLN 2 000 / SEK 5 000 per opphold lagt til romregningen. Et medlem kan også betale for andre gjester så lenge regningen belastes rommet.

2.12 Det kan ta opptil 10 dager etter utsjekking før poengene registreres på medlemmets konto. Hvis poeng feilaktig er gitt til en Scandic-medlemskonto, kan disse fjernes av Scandic etterpå.

2.13 Standardpoeng, som teller mot et høyere medlemskapsnivå – Level – er gyldige for avansement over en 12-måneders periode, og legges deretter til medlemmets konto for å bruke poeng. Disse poengene er deretter gyldige i ytterligere 24 måneder.

2.14 Standard- og bonuspoeng er gyldige for bruk i 36 måneder fra hver opptjeningsmåned. Poeng opptjent før 23. januar 2018 er gyldige i 36 måneder, fra 31. desember det året de ble opptjent.

2.15 Medlemmer kan se deres konto-informasjon på www.scandichotels.no/scandic-friends 

3. Scandic partnere

3.1 I noen tilfeller kan poeng opptjenes og brukes hos Scandic-partnere, avhengig av vilkårene til hver respektive partner. Mer informasjon om våre partnere og fordeler og tilbud finner du på Scandic Friends' partnersider.

3.2 Et medlem av Scandic Friends kan ikke kreve erstatning for poeng eller bonusfordeler dersom samarbeidsavtalen er endret mellom Scandic Friends og partnerselskapet.

3.3 Fordeler kan kun brukes av medlemmet personlig. Medlemmet må oppgi sitt personlige Scandic Friends-medlemsnummer for å kunne benytte seg av partnertilbud. Scandic er ikke ansvarlig for noen konsekvens av uautorisert bruk av medlemsnummer.

3.4 Scandic kan ikke holdes ansvarlig for avtaler mellom et medlem og en Scandic-partner.

3.5 Opptjening av partnerpoeng er ugyldig der det er forbudt eller begrenset av lokal lovgivning.

4. Bruk poeng

4.1 Et medlem kan bruke kvalifiserings- og ikke kvalifiserende poeng for interne hotelltjenester og -produkter, bonusnetter og hos utvalgte Scandic-partnere.
Poengene kan ikke brukes i kombinasjon med rabatter, kuponger eller andre tilbud, så lenge ikke noe annet har blitt klart oppgitt.

4.2 Et medlem kan betale for interne hotelltjenester og -produkter med poeng. For spesifikke regler, les mer på www.scandichotels.no/scandic-friends

4.3 En bonusnatt er en hotellnatt som et medlem kan betale med poeng, eller delvis betale med poeng. Både grunnpoeng og bonuspoeng kan brukes for å ta ut bonusnetter på et Scandic-hotell.

4.4 Bonusnetter avhenger av tilgjengelighet. Dermed kan romtilgjengelighet være begrenset på utvalgte hoteller under visse perioder.

4.5 Et medlem kan ikke opptjene grunnpoeng på delen av bonusnatten betalt med poeng. Medlemmet kan imidlertid opptjene grunnpoeng på hotellutgifter under oppholdet (se 2.3) og hvis noe er betalt delvis med penger.

4.6 En bonusnatt teller mot et høyere medlemsnivå, Level – når et medlems totale antall hotellnetter summeres.

4.7 Medlemmet opptjener bonuspoeng på bestillinger gjort på nettstedet vårt (se 2.2)

4.8 For å kunne bestille en bonusnatt må medlemmet ha tilstrekkelige poeng på hans/hennes medlemskonto og vise hans/hennes medlemsnummer. Bonusnetter kan kun bestilles gjennom Scandics egne salgskanaler. Når en bonusnatt er bestilt, vil de korresponderende poengene for den gitte hotellkategorien trekkes fra medlemmets konto. Finn ut mer om antall poeng nødvendig for et spesifikt hotell her

4.9 Bonusnatten må bestilles av medlemmet og er gyldig for to personer i et standard dobbeltrom.

4.10 Bonusnetter kan bestilles 12 måneder før ankomstdatoen. Poeng trukket fra medlemmets konto kan returneres til den samme kontoen hvis kanselleringen gjøres i henhold til Scandics avbestillingsbetingelser, se avsnittet «Bruke poeng» i  Vilkår og betingelser for medlemskap. Hvis et medlem bestiller med poeng som utløper før ankomst – og kansellerer – eller bestiller på nytt – vil disse poengene utløpe.Ved manglende oppmøte vil poengene anses som brukt. Se 4.11 for informasjon om å «Gi bort en bonusnatt».

4.11 Et medlem kan gi bort en bonusnatt og bestillingen kan gjøres gjennom Scandics kundeservice. Bonusnatten kan bestilles 12 måneder før ankomstdato. Bestillingen kan endres til en annen dato, men ved kansellering, vil ingen poeng refunderes. Ved manglende oppmøte vil poengene anses som brukt. Bonusnetter kan ikke videreselges.

4.12 Et medlem kan kombinere poeng og penger til å betale for en bonusnatt. Delen betalt med poeng genererer ikke grunnpoeng. Delen betalt med penger vil generere nye grunnpoeng. Når et medlem betaler med en kombinasjonen av poeng og penger kan ingen andre tilbud, rabatter, vouchers eller kombinasjoner brukes. En såkalt «del betalt» bonusnatt kan regnes mot et høyere medlemsnivå for den originale poenginnehaveren, når deres totale antall hotellnetter legges sammen.

Tilbake til toppen

5. SCANDIC GO

5.1 For opptjening og bruk av poeng på Scandic Go-hoteller gjelder følgende regler;

5.2 Medlemmet tjener bonuspoeng ved å bestille rom på nettstedet vårt. Medlemmet opptjener grunnpoeng på kvalifiserende overnattinger (se 2.5).

5.3 Medlemmet tjener ikke bonuspoeng for mat og drikke, eller for kjøp av hotellets egne produkter eller tjenester på Scandic Go-hoteller.

5.4 Medlemmet kan bruke bonuspoeng for å ta ut bonusnetter på Scandic Go-hoteller. Medlemmet kan imidlertid ikke bruke bonuspoeng for noe annet enn dette, bonuspoeng kan f.eks. ikke brukes til å kjøpe mat og drikke.

5.5 Ingen andre fordeler tilknyttet medlemskapet i Scandic Friends gjelder på Scandic Go-hoteller; du mottar for eksempel ikke en voucher eller ekstra poeng under oppholdet ditt på et Scandic Go-hotell. 

6. OPPNÅ ET MEDLEMSNIVÅ

6.1 En kvalifiserende periode er alltid 12 måneder. Kvalifiserende netter / grunnpoeng opptjent under denne 12-måneders perioden vil avgjøre om medlemmet forblir på nivået sitt eller om det endres. For oppgradering gjøres evalueringen på ukedager. For nedgradering eller fornyelse av nåværende nivå gjøres evalueringen på den første ukedagen i måneden. Når et medlem endrer nivå (opp eller ned), starter en ny kvalifiserende 12-måneders periode.

6.2 Nye medlemmer av nye Scandic Friends starter på Level 1 (det første nivået). En oppgradering av medlemsnivået finner sted når medlemmet har antallet kvalifiserende netter (se 2.4) eller antallet kvalifiserende poeng (grunnpoeng, se 2.3) som er nødvendig for det nye nivået, registrert på deres Scandic-konto. Oppgraderinger gjøres ikke under et opphold. Det kan ta opptil 10 dager etter utskjekking før poengene og/eller nettene registreres på Scandic-kontoen, og kun da kan det neste nivået – Level – nås.

6.3 Level 2

Scandic Friends Level 2 gis til medlemmer med minst 5 kvalifiserende netter eller 12 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en vedvarende periode på 12 måneder.

6.4 Level 3

Scandic Friends Level 3 gis til medlemmer med minst 15 kvalifiserende netter eller 37 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en vedvarende periode på 12 måneder.

6.5 Top Level

Scandic Friends Top Level gis til medlemmer med minst 45 kvalifiserende netter eller 150 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en vedvarende periode på 12 måneder.

6.6 Red Level

  Level 1 Level 2 Level 3 Top Level
Netter 0 5 15 45
Poeng 0 12 000 37 000 150 000

Informasjon om hvordan et medlem når Red Level er ikke offisiell.

Tilbake til toppen

7. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

7.1 Å være et medlem av Scandic Friends betyr at personopplysninger behandles på den måten beskrevet i disse vilkårene og betingelsene og våre retningslinjer for personvern. Scandic er behandlingsansvarlig for personopplysninger for behandlingen av medlemmets personopplysninger i Scandic Friends.

7.2 Scandic anbefaler at medlemet regelmessig leser retningslinjene for personvern for å forstå hvordan Scandic behandler medlemmets personopplysninger innen rammeverket for medlemskapet, samt medlemmets rettigheter i tilknytning med dette. Medlemmet vil bli varslet om eventuelle endringer i retningslinjene for personvern og de nye vilkårene og betingelsene vil legges ut på Scandics nettsteder.

8. YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER

8.1 Skulle noen bestemmelser i denne avtalen vise seg å være juridisk ugyldig eller denne avtalen på annen måte vil anses å være ufullstendig, skal dette ikke ugyldiggjøre avtalen som helhet. I slikt tilfelle skal partene erstatte det juridisk ugyldige eller ufullstendige forholdet med en bestemmelse som i størst mulig grad korresponderer med partenes formål med det kontraktsmessige forholdet.

8.2 Scandics ansvar for skader er begrenset til direkte skader forårsaket i tilknytning til innløsing av poeng på Scandic-hoteller, og kun i relasjon til medlemmet. Når det gjelder bruken av poeng for tjenester levert av Scandic-partnere, gjelder vilkårene til det relevante partnerprogrammet.

8.3 Lokale avvik angående medlemskap kan gjelde avhengig av obligatorisk lovgivning i det aktuelle landet.

8.4 Disse vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i samsvar med vesentlig svensk lovgivning, i tillegg til obligatoriske juridiske bestemmelser i andre lands lovgivning. Eventuelle tvister som oppstår fra eller er relatert til Scandic Friends skal løses utelukkende av en svensk domstol.

8.5 Hvis du har spørsmål angående Scandic Friends, ta kontakt med Scandics kundeservice via telefon:

Sverige: +46 8 517 517 00
Norge: +47 23 15 50 00
Danmark: +45 33 48 04 00
Finland: +358 200 81800 (belastninger gjelder: 0,65 euro/min + lokal/min)
Utenfor Norden: +46 8 517 517 20 

Se www.scandichotels.no for e-postadresser og postadresser til Scandics  kundeservice.

8.6 Scandic forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelse ved å legge ut nye vilkår og betingelser på www.scandichotels.no eller via e-post til medlemmet.

8.7 Scandic kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle typografiske feil.  

Tilbake til toppen