Vilkår og betingelser for Scandic Friends-medlemskp


  1. Generelle regler for medlemskap
  2. Opptjen poeng
  3. Scandic-partnere
  4. Bruk poeng
  5. Scandic Go
  6. Oppnå et medlemsnivå
  7. Behandling av personopplysninger
  8. Ytterligere vilkår og betingelser 

1. Generelle regler for medlemskap

1.1 Minimumsalder for medlemskap i Scandics belønningsprogram for gjester (heretter referert til som «Scandic Friends ») er 18 år. Et medlemskap i Scandic Friends er et kontraksmessig arrangement mellom Scandic Hotels Holding AB, (org. nr. 556723-5725), et svensk aksjeselskap med sitt registrerte kontor på Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige (heretter referert til som «Scandic») og deg, personlig (heretter referert til som «medlemmet»). Medlemskap og medlemskort kan ikke utstedes til selskaper eller andre juridiske enheter. Kun én fysisk person kan registreres per medlemskap. Kun ett medlem per innsjekkede rom kan opptjene poeng så vel som en kvalifiserende natt og motta fordeler under et opphold.

1.2 Deltakelse i Scandic Friends styres av disse vilkårene og betingelsene og det er medlemmets ansvar å lese og forstå alle vilkår og betingelser, inkludert eventuelle tillegg. Disse vilkårene og betingelsene erstatter alle tidligere vilkår og betingelser fra tidligere lojalitetsprogrammer hos Scandic.

1.3 Medlemmet påtar seg å sikre at ingen uautoriserte personer får tilgang til medlemskortet, medlemsnummeret og/eller passord.

1.4 Scandics kundeservice må kontaktes skriftlig umiddelbart hvis et medlem mister hans/hennes medlemskort eller hvis kontaktdetaljer endres. Scandic vil ikke være ansvarlig hvis medlemmet ikke blir informert på grunn av at riktig kontaktinformasjon ikke er oppgitt.

1.5 Scandic Friends er gyldig inntil videre, og Scandic forbeholder seg retten til å avslutte Scandic Friends ved å informere medlemmet om dette seks måneder på forhånd.

1.6 Scandic forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for Scandic Friends ved å informere medlemmet via minst én av Scandic Friends’ informasjonskanaler, dvs. via nettstedet, på e-post, SMS eller vanlig post. Scandic vil gjøre enhver anstrengelse for å kommunisere endringer til vilkårene og betingelsene på en betimelig måte, men kan ikke på noen måte holdes ansvarlig dersom dette skulle mislykkes.

1.7 Scandic forbeholder seg retten, etter sitt skjønn, til å avslutte et medlemskap i Scandic Friends dersom medlemskapet misbrukes. Slik avslutning kan finne sted umiddelbart og uten varsel, i henhold til 1.5, og vil føre til at eventuelle poeng vil slettes. Slikt misbruk kan, for eksempel, være respektløs eller urimelig atferd mot Scandic eller deres partnere, kriminelle handlinger eller handlinger som anses som umoralske eller uetiske, eller som bryter disse vilkårene og betingelsene. Medlemmet kan til enhver tid avslutte medlemskapet ved å sende en e-post til Scandics kundeservice på member@scandichotels.com.

1.8 Det er medlemmets ansvar å informere sin arbeidsgiver på forhånd og å innhente samtykke fra arbeidsgiver hvis slikt samtykke er påkrevd når han/hun forventer å opptjene poeng i Scandic Friends basert på poenggenererende utgifter som arbeidsgiveren betaler for. Poeng opptjent i forbindelse med forretningsreise, for eksempel når hotellnetter betales av arbeidsgiveren, kan ikke brukes til private formål uten arbeidsgiverens forhåndssamtykke. Scandic er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for at medlemmet informerer eller mottar godkjenning fra arbeidsgiveren. 

1.9  Hvis medlemmet bruker poeng opptjent i tilknytning med en privat tjeneste, kan slik bruk i visse land, f.eks. Sverige, Norge, Finland eller Danmark, være gjenstand for inntektsskatt eller andre skatter. Det er medlemmets forpliktelse å informere arbeidsgiveren og/eller relevante myndigheter om dette og betale den riktige skatten for slik bruk. Scandic frasier seg alt ansvar for skatt og skatteansvar påført medlemmet med hensyn til dette.

1.10 Opptjening og innløsing av Scandic-poeng er ugyldig der dette er forbudt eller begrenset av lokal lovgivning.

1.11 Spesielle regler angående opptjening og bruk av poeng gjelder på Scandic Go-hoteller, se punkt 5.

Tilbake til toppen

2. Opptjen poeng

2.1 Poeng og kvalifiserende netter (se 2.5) kan opptjenes fra datoen for registrering for Scandic Friends-medlemskap.

2.2 Medlemmet opptjener bonuspoeng ved bestilling online, eller via utvalgte partnere. Medlemmet kan bruke bonuspoeng, men disse regnes ikke mot et høyere medlemsnivå.

2.3 Medlemmet vil opptjene grunnpoeng på kvalifiserende netter (se 2.5), på mat og drikke og for kjøp av hotellets egne produkter og tjenester, som er inkludert i romregningen. Grunnpoeng gjør det mulig for medlemmet å klatre til det neste medlemsnivå. Selv om medlemmet bruker grunnpoengene sine, regnes de mot et høyere nivå. For å opptjene poeng må medlemmet oppgi sitt medlemsnummer på tidspunktet for bestilling og vise medlemskortet ved innsjekking på Scandic-hotellet. Standardpoeng gis kun til ett Scandic Friends-medlem per rom, og for ett rom per poengkvalifiserende overnatting (se 2.5).

2.4 Grunnpoeng beregnes på pengeverdien og på medlemmets nåværende medlemsnivå – Level (se tabell 1), etter rabatter og vouchers er fratrukket og ekskludert MVA. Summen av utgifter (som i henhold til 2.3) under et kvalifisererende opphold multipliseres med faktorene i Tabell 1 for å beregne antall poeng opptjent av medlemmet. Eksempel: Hvis den totale omkostningen (ekskl. MVA) er SEK 1000, for medlemmer på Level 1 vil summen multipliseres med 2, som vil gi 2000 poeng.

  EUR SEK NOK DKK PLN
Level 1 20 2 2 2 6
Level 2 20 2 2 2 6
Level 3 25 2,5 2,5 2,5 7,5
Top Level 25 2,5 2,5 2,5 7,5

2.5 En «kvalifiserende natt» eller «poengkvalifiserende overnatting» betyr at medlemmet tjener netter og grunnpoeng som teller mot et høyere medlemsnivå – Level – samt andre medlemsfordeler tilknyttet oppholdet. De fleste hotellnetter som bestilles på Scandics nettsted/app, direkte på et Scandic-hotell, via Scandics  medlemsservice eller via utvalgte nettbaserte forretningsreisebyråer, er kvalifiserende. Medlemmet må være registrert som en gjest på hotellet for å tjene kvalifiserende netter og grunnpoeng.

2.6 En kvalifiserende natt vil gi medlemmet et visst antall grunnpoeng, avhengig av medlemsnivået medlemmet har ved oppholdet. (Se Tabell 1)

2.7 Hotellnetter bestilt gjennom en tredjepart (f.eks. Hotels.com eller Booking.com), gruppebestillinger eller gjennom en annen reisearrangør, anses ikke som kvalifiserende netter og gir ikke medlemsbonuser eller poeng relatert til oppholdet.

Medlemmer som har opphold gjennom en gruppebestilling gjort i samsvar med reglene for en poengkvalifiserende overnatting* vil bli kredittert, med enkelte unntak, én natt (som teller mot et høyere medlemsnivå) og et fast antall på 2000 bonuspoeng per natt. Medlemmer vil ikke motta kreditt for poeng utenfor dette, så som for mat og drikke. 

2.8 Medlemmer har kun rett til fordeler knyttet til medlemsnivået deres – Level – når de bestiller en kvalifiserende natt. (Se 2.5).

Medlemmer som har opphold gjennom en gruppebestilling gjort i samsvar med reglene for en poengkvalifiserende overnatting* vil bli kredittert, med enkelte unntak, én natt (som teller mot et høyere medlemsnivå) og et fast antall på 2000 bonuspoeng per natt.

2.9 Standardpoeng utstedes ikke hvis et opphold kanselleres på grunn av årsaker utenfor Scandics eller en Scandic-partners kontroll.

2.10 Scandic-poeng opptjent av medlemmet kan ikke kombineres med, eller overføres til, andre medlemskontoer. Poeng kan ikke selges, arves, overføres eller på annen måte utveksles for betaling.

2.11 Medlemmet opptjener grunnpoeng på kjøp i shoppen, interne hotelltjenester og -produkter, på mat og drikke, opptil EUR 500/DKK 5000/NOK 5000/PLN 2 000/ SEK 5000 per opphold, lagt til på romregningen. Et medlem kan også betale for andre gjester så lenge regningen belastes rommet.

2.12 Det kan ta opptil 10 dager etter utsjekking før poengene registreres på medlemmets konto. Hvis poeng har blitt gitt til en Scandic-medlemskonto ved en feiltakelse, kan disse bli fjernet av Scandic i ettertid.

2.13 Grunnpoeng, som regnes mot et høyere medlemsnivå – Level – er gyldige for å nå et høyere nivå over en 12-måneders periode, og legges deretter til medlemmets konto for forbrukspoeng. Disse poengene er deretter gyldige i ytterligere 24 måneder.

2.14 Grunnpoeng og bonuspoeng er gyldig for bruk i 36 måneder fra hver opptjeningsmåned. Eks. poeng opptjent før 23. januar 2022 er gyldige i 36 måneder fra 31. desember året de ble opptjent.

2.15 Medlemmer kan se kontoinformasjonen sin på  www.scandichotels.no/scandicfriends

 

Tilbake til toppen

3. Scandic-partnere

3.1 I enkelte tilfeller kan poeng opptjenes og brukes hos Scandic-partnere, avhengig av vilkårene og betingelsene til hver respektive partner. Mer informasjon om partnerene våre og fordeler og tilbud kan finnes under Scandic Friends-partnersider.

3.2 Et medlem av Scandic Friends kan ikke kreve kompensasjon for poeng eller bonusfordeler hvis samarbeidsavtalen er endret mellom Scandic Friends og partnerselskapet.

3.3 Bonuser kan kun brukes av medlemmet personlig. Medlemmet må oppgi hans/hennes personlige Scandic Friends-medlemsnummer for å kunne dra nytte av partnertilbud. Scandic er ikke ansvarlig for noen konsekvenser av uautorisert bruk av medlemsnumre.

3.4 Scandic kan ikke holdes ansvarlige for avtaler gjort mellom et medlem og en Scandic-partner.

3.5 Opptjening av partnerpoeng er ugyldig der forbud eller begrensninger er gitt av lokal lovgivning.

Tilbake til toppen

4. BRUKE poeng

4.1 Et medlem kan bruke poeng for interne hotelltjenester og -produkter, bonusnetter og hos utvalgte Scandic-partnere. Poengene kan ikke brukes i kombinasjon med rabatter, kuponger eller andre tilbud, så fremt annet ikke er spesifiert. 

4.2 Et medlem kan betale for interne hotelltjenester og -produkter med poeng. For spesifikke regler, les mer på www.scandichotels.no/scandic-friends

4.3 En bonusnatt er en hotellnatt som et medlem kan betale med poeng, eller delvis betale med poeng. Både grunnpoeng og bonuspoeng kan brukes for å ta ut bonusnetter på et Scandic-hotell.

4.4 Bonusnetter avhenger av tilgjengelighet. Dermed kan romtilgjengelighet være begrenset på utvalgte hoteller under visse perioder.

4.5 Et medlem kan ikke opptjene grunnpoeng på delen av bonusnatten betalt med poeng. Medlemmet kan imidlertid opptjene grunnpoeng på hotellutgifter under oppholdet (se 2.3) og hvis noe er betalt delvis med penger.

4.6 En bonusnatt teller mot et høyere medlemsnivå, Level – når et medlems totale antall hotellnetter summeres.

4.7 Medlemmet opptjener bonuspoeng på bestillinger gjort på nettstedet vårt (se 2.2)

4.8 For å kunne bestille en bonusnatt må medlemmet ha tilstrekkelige poeng på hans/hennes medlemskonto og vise hans/hennes medlemsnummer. Bonusnetter kan kun bestilles gjennom Scandics egne salgskanaler. Når en bonusnatt er bestilt, vil de korresponderende poengene for den gitte hotellkategorien trekkes fra medlemmets konto. Finn ut mer om antall poeng nødvendig for et spesifikt hotell her

4.9 Bonusnatten må bestilles av medlemmet og er gyldig for to personer i et standard dobbeltrom.

4.10 Bonusnetter kan bestilles 12 måneder før ankomstdatoen. Poeng trukket fra medlemmets konto kan returneres til den samme kontoen hvis kanselleringen gjøres i henhold til Scandics avbestillingsbetingelser, se avsnittet «Bruke poeng» i  Vilkår og betingelser for medlemskap. Hvis et medlem bestiller med poeng som utløper før ankomst – og kansellerer – eller bestiller på nytt – vil disse poengene utløpe.Ved manglende oppmøte vil poengene anses som brukt. Se 4.11 for informasjon om å «Gi bort en bonusnatt».

4.11 Et medlem kan gi bort en bonusnatt og bestillingen kan gjøres gjennom Scandics kundeservice. Bonusnatten kan bestilles 12 måneder før ankomstdato. Bestillingen kan endres til en annen dato, men ved kansellering, vil ingen poeng refunderes. Ved manglende oppmøte vil poengene anses som brukt. Bonusnetter kan ikke videreselges.

4.12 Et medlem kan kombinere poeng og penger til å betale for en bonusnatt. Delen betalt med poeng genererer ikke grunnpoeng. Delen betalt med penger vil generere nye grunnpoeng. Når et medlem betaler med en kombinasjonen av poeng og penger kan ingen andre tilbud, rabatter, vouchers eller kombinasjoner brukes. En såkalt «del betalt» bonusnatt kan regnes mot et høyere medlemsnivå for den originale poenginnehaveren, når deres totale antall hotellnetter legges sammen.

Tilbake til toppen

5. SCANDIC GO

5.1 For opptjening og bruk av poeng på Scandic Go-hoteller gjelder følgende regler;

5.2 Medlemmet tjener bonuspoeng ved å bestille rom på nettstedet vårt. Medlemmet opptjener grunnpoeng på kvalifiserende overnattinger (se 2.5).

5.3 Medlemmet tjener ikke bonuspoeng for mat og drikke, eller for kjøp av hotellets egne produkter eller tjenester på Scandic Go-hoteller.

5.4 Medlemmet kan bruke bonuspoeng for å ta ut bonusnetter på Scandic Go-hoteller. Medlemmet kan imidlertid ikke bruke bonuspoeng for noe annet enn dette, bonuspoeng kan f.eks. ikke brukes til å kjøpe mat og drikke.

5.5 Ingen andre fordeler tilknyttet medlemskapet i Scandic Friends gjelder på Scandic Go-hoteller; du mottar for eksempel ikke en voucher eller ekstra poeng under oppholdet ditt på et Scandic Go-hotell. 

Tilbake til toppen

6. OPPNÅ ET MEDLEMSNIVÅ

6.1 En kvalifiserende periode er alltid 12 måneder. Kvalifiserende netter / grunnpoeng opptjent under denne 12-måneders perioden vil avgjøre om medlemmet forblir på nivået sitt eller om det endres. For oppgradering gjøres evalueringen på ukedager. For nedgradering eller fornyelse av nåværende nivå gjøres evalueringen på den første ukedagen i måneden. Når et medlem endrer nivå (opp eller ned), starter en ny kvalifiserende 12-måneders periode.

6.2 Nye medlemmer av nye Scandic Friends starter på Level 1 (det første nivået). En oppgradering av medlemsnivået finner sted når medlemmet har antallet kvalifiserende netter (se 2.4) eller antallet kvalifiserende poeng (grunnpoeng, se 2.3) som er nødvendig for det nye nivået, registrert på deres Scandic-konto. Oppgraderinger gjøres ikke under et opphold. Det kan ta opptil 10 dager etter utskjekking før poengene og/eller nettene registreres på Scandic-kontoen, og kun da kan det neste nivået – Level – nås.

6.3 Level 2

Scandic Friends Level 2 gis til medlemmer med minst 5 kvalifiserende netter eller 12 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en vedvarende periode på 12 måneder.

6.4 Level 3

Scandic Friends Level 3 gis til medlemmer med minst 15 kvalifiserende netter eller 37 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en vedvarende periode på 12 måneder.

6.5 Top Level

Scandic Friends Top Level gis til medlemmer med minst 45 kvalifiserende netter eller 150 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en vedvarende periode på 12 måneder.

6.6 Red Level

  Level 1 Level 2 Level 3 Top Level
Netter 0 5 15 45
Poeng 0 12 000 37 000 150 000

Informasjon om hvordan et medlem når Red Level er ikke offisiell.

Tilbake til toppen

7. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

7.1 Å være et medlem av Scandic Friends betyr at personopplysninger behandles på den måten beskrevet i disse vilkårene og betingelsene og våre retningslinjer for personvern. Scandic er behandlingsansvarlig for personopplysninger for behandlingen av medlemmets personopplysninger i Scandic Friends.

7.2 Scandic anbefaler at medlemet regelmessig leser retningslinjene for personvern for å forstå hvordan Scandic behandler medlemmets personopplysninger innen rammeverket for medlemskapet, samt medlemmets rettigheter i tilknytning med dette. Medlemmet vil bli varslet om eventuelle endringer i retningslinjene for personvern og de nye vilkårene og betingelsene vil legges ut på Scandics nettsteder.

Tilbake til toppen

8. YTTERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER

8.1 Skulle noen bestemmelser i denne avtalen vise seg å være juridisk ugyldig eller denne avtalen på annen måte vil anses å være ufullstendig, skal dette ikke ugyldiggjøre avtalen som helhet. I slikt tilfelle skal partene erstatte det juridisk ugyldige eller ufullstendige forholdet med en bestemmelse som i størst mulig grad korresponderer med partenes formål med det kontraktsmessige forholdet.

8.2 Scandics ansvar for skader er begrenset til direkte skader forårsaket i tilknytning til innløsing av poeng på Scandic-hoteller, og kun i relasjon til medlemmet. Når det gjelder bruken av poeng for tjenester levert av Scandic-partnere, gjelder vilkårene til det relevante partnerprogrammet.

8.3 Lokale avvik angående medlemskap kan gjelde avhengig av obligatorisk lovgivning i det aktuelle landet.

8.4 Disse vilkårene og betingelsene styres av og skal tolkes i samsvar med vesentlig svensk lovgivning, i tillegg til obligatoriske juridiske bestemmelser i andre lands lovgivning. Eventuelle tvister som oppstår fra eller er relatert til Scandic Friends skal løses utelukkende av en svensk domstol.

8.5 Hvis du har spørsmål angående Scandic Friends, ta kontakt med Scandics kundeservice via telefon:

Sverige: +46 8 517 517 00
Norge: +47 23 15 50 00
Danmark: +45 33 48 04 00
Finland: +358 200 81800 (belastninger gjelder: 0,65 euro/min + lokal/min)
Utenfor Norden: +46 8 517 517 20 

Se www.scandichotels.se for e-postadresser og postadresser til Scandics  kundeservice.

 

8.6 Scandic forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelse ved å legge ut nye vilkår og betingelser på www.scandichotels.no eller via e-post til medlemmet.

8.7 Scandic kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle typografiske feil.  

Tilbake til toppen