Månedens #VærDegSelv

Er din klubb neste Månedens #VærDegSelv og vinner av kr 10 000,-?Sammen med Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og Norges Skiforbund heier vi på idrettsglede for alle, og står sammen om en idrett der du kan være DEG!
Fortell oss hva deres klubb har gjort av #VærDegSelv-tiltak, og din klubb kan bli Månedens #VærDegSelv og vinne kr 10 000,-.
     

Hva er #VærDegSelv?

For oss betyr #VærDegSelv at barn og unge kan drive med sin idrett uansett hvem de er, hvor gode de er eller hvilket utstyr de har.

Unge mennesker i dag kan oppleve press på mange områder, både i idretten og på skolen. Derfor ønsker vi at alle skal oppleve idrettsglede, gjennom å styrke en mangfoldig og inkluderende idrett der man kan være seg selv.

HVORFOR GJØR VI DETTE?

Scandic ønsker å hedre idrettsklubber og -lag som har mangfold og inkludering på dagsorden. Vi kaller det #VærDegSelv-tiltak. Premien på kr 10 000,- skal være til inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet, og ikke minst motivere andre klubber og lag.

Premien er øremerket #VærDegSelv-tiltak. På denne måten håper vi å kunne bidra til mer idrettsglede til enda flere barn og unge. 

Hvordan delta i konkurransen?

Fortell oss hva din klubb gjør av #VærDegSelv-tiltak, og din klubb kan bli Månedens #VærDegSelv og vinne opptil kr 10 000,-.

Fyll ut skjemaet og fortell oss om hva deres klubb har gjort, og kanskje din klubb er neste Månedens #VærDegSelv!
    

SEND OSS DITT BIDRAG

Det med den lille skriften:
Scandic er stolt sponsor av Norges Idrettsforbund, Håndballforbundet og Norges Skiforbund. Vi heier på idrettsglede for alle, og står sammen om en idrett der du kan være DEG! Dette synes vi er så viktig at vi gjennom hele 2020 vil dele ut totalt kr 100 000,- til nye #VærDegSelv-tiltak.

Vi ønsker å høre hva din klubb/idrettslag gjør av tiltak for å fremme inkludering og mangfold og mot alle former for utenforskap, kroppspress og diskriminering.

En vinner kåres pr. måned av en jury bestående av representanter fra Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund og Scandic.
Merk at innsendte bidrag kan kåres gjennom hele 2020; altså at dere kan vinne en annen måned enn dere har sendt inn.

Vinnerklubben vil bli kontaktet via daglig leder/styreleder og innsender av bidraget, og klubben kan bli besøkt for å markere Månedens #VærDegSelv.