Betingelser for nettstedet1 Generelt

1.1 Nettstedet eies og drives av Scandic Hotels AB ("Scandic"). Når du bruker nettstedet, aksepterer du betingelsene uavhengig av hvordan de fremstår på det aktuelle tidspunktet. Betingelsene gjelder for all bruk av nettstedet.

1.2 Scandic kan utvide, fornye eller forbedre informasjonen på nettstedet. Scandic forbeholder seg retten til når som helst å endre, utvide eller slette hele eller deler av nettstedets innhold. Dersom du fortsetter å bruke Scandics nettsted etter at endringer er annonsert, aksepterer du også endringene.

1.3 Egne betingelser gjelder for programmet for hyppige gjester.

2 Immaterielle rettigheter

2.1 Alt innhold på nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, patenter eller andre immaterielle rettigheter. Med mindre annet fremgår, tilhører materialet publisert på nettstedet Scandic, selskaper innenfor Scandic-konsernet eller deres rettighetshavere.

2.2 Du kan skrive ut enkeltsider fra nettstedet, men du kan ikke kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, sende, overføre eller distribuere materiale eller informasjon fra nettstedet uten Scandics skriftlige samtykke.

3 Brukergenerert innhold

Begrepet brukergenerert innhold knytter seg til alt innhold som besøkende på nettstedet kan skape på eller laste opp til nettstedet, f.eks. innføringer i gjestebøker, bilder eller kommentarer i et forum, osv. Når du benytter deg av slike funksjoner på Scandics nettsted, bidrar du direkte med innhold som du, som bruker, kan bli holdt ansvarlig for. Scandic har rett til å fjerne hele eller deler av brukergenerert innhold som er i konflikt med gjeldende lovgivning eller som på annen måte kan vurderes som skadelig for Scandic. I slike tilfeller kan Scandic også iverksette ytterligere tiltak for å bekjempe misbruket.

4 Andre applikasjoner/nettsteder

Scandic kan ved bruk av lenker henvise til andre applikasjoner og nettsteder tilhørende tredjeparter. Dersom du klikker på disse, vil du forlate Scandics nettsted. Scandic har ingen kontroll over disse applikasjonene eller nettstedene og er ikke ansvarlig for innholdet på dem. Vi ber deg innstendig om å lese betingelsene for personvern på de lenkede nettstedene før du oppgir opplysninger om deg selv.

5 Ansvarsbegrensning

Scandic gir ingen garantier vedrørende nettstedets funksjoner eller tilgjengelighet eller for at innholdet på nettstedet er korrekt. Scandic kan ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår direkte eller indirekte fra bruk av nettstedet eller dets innhold.

6 Automatisk innhentet informasjon og cookies 

Scandic benytter cookies blant annet til å forbedre nettstedet og din brukeropplevelse. For ytterligere informasjon om vår bruk av cookies og hvordan du kan unngå dem ved å endre innstillingene i nettleseren, vennligst les vår Cookie-policy.

7 Personopplysninger

Ditt personvern er ytterst viktig for Scandic, og vi tar vårt løfte om å beskytte Personopplysninger (som definert i vår Personvern-policy) seriøst. Scandic behandler Personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og, dersom det er påkrevd, etter ditt særskilte samtykke. For ytterligere opplysninger om til hvilket formål Scandic behandler dine Personopplysninger, samt din rett til å gjennomgå, endre og slette dem, vennligst les vår
Personvern-policy.

8 Sikkerhet

8.1 Alle opplysninger om ditt kredittkort eller betalingskort, som kortnummer, utløpsdato og fakturering og leveringsadresse, som du oppgir i forbindelse med transaksjoner vil benyttes av Scandic, eller av andre på våre vegne, til å behandle transaksjonen. Opplysningene vil bli kryptert og lagret på en sikker server, og kan brukes av Scandic til å forenkle og tilpasse fremtidige transaksjoner med deg.

8.2 Selv om Scandic tar alle rimelige skritt for å beskytte dine Personopplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheten av informasjonen du oppgir når du er online.