Beredskapsavtale

Scandic er en trygg samarbeidspartner å ha når noe uforutsett oppstår på reise. Vårt mål er å minimalisere ulempen og konsekvensen av uforutsette hendelser for de reisende.Avtalen har til hensikt å ivareta deres behov ved mobilisering i forbindelse med katastrofe - og ulykkesberedskap. Vi skal stille til rådighet hotellfasiliteter for dere i forbindelse med katastrofe- og ulykkessituasjoner tilknyttet deres virksomhet.
Vi gir dere rett til bruk av hotellets fasiliteter ved en ulykkessituasjon. Det er dere som avgjør om en slik situasjon har inntruffet. Ved hendelser skal dere informere oss om hvilke behov som er til stede.

Vi skal sørge for at lokaler blir stilt til rådighet for berørte, pårørende, myndigheter etc. snarest, men senest i løpet av X antall timer fra katastrofe- eller ulykkesmelding er mottatt av hotellet.
Vi skal stille til rådighet (alt etter ønske fra dere), konferanselokaler, rom, mat/drikke, vakthold og ellers annet som man er blitt enig om på forhånd i avtalen.

For mer informasjon, kontakt oss på Leads.Norway@scandichotels.com