Partnere

De samarbeidspartnerne vi har på Scandic deler våre verdier om bærekraft, sikkerhet, sosialt ansvar og tilgjengelighet for alle. Men de tilfører også kunnskap og erfaringer fra sine egne områder.

Vi synes at partnerskapet skal generere muligheter til produktutvikling og mersalg. Vi vil oppnå kort- og langsiktige forretningsmuligheter mot våre målgrupper for å styrke Scandic som varemerke. Hensikten er selvsagt også å gi merverdi til gjestene våre. For at du skal få oversikt, har vi delt inn samarbeidspartnerne våre i ulike grupper.

Smarte merverdier

Samarbeidspartnere som på ulike måter skaper merverdi for oss og våre gjester.

Reiser og opplevelser

Samarbeidspartnere som primært representerer reisebransjen.

Bærekraft og samfunnsengasjement

Bedrifter og organisasjoner som vi samarbeider med rundt bærekraft og sosialt ansvar.

Sponsing

Sponsing bidrar til våre langsiktige mål.