Hærveien

Følg Hærveies rute gjennom Jylland og kom nær naturen og noen av Danmarks spennende og historiske steder.Hærveien - din neste vandre- eller sykkeltur?

Hærveien er en lang tur- og sykkelrute som strekker seg gjennom hele Jylland fra nord til sør. Underveis kommer du nær dansk natur i form av hav, kyst, lynghei, skog og åpent land. Du kan også oppleve mange forskjellige attraksjoner og komme nær Danmarks historie.

Gå en dagstur, eller ta fatt på flere etapper og opplev hele ruten fra nord til sør.