Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Garasje (Garage)

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 4
  • Vennligst kontakt hotellet for priser på lading.
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 19
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Adresse: Kalevankatu 2
Standardpriser
Pris per time 2,5 EUR
Pris per døgn 19 EUR
Helgepriser
Pris per døgn 19 EUR

Utendørsparkering (Outdoor parking)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 80
  • Avstand til hotellet: 0 m
Standardpriser
Pris per time 1,5 EUR
Pris per dag 8 EUR
Pris per døgn 12 EUR
Helgepriser
Pris per time 1,5 EUR
Pris per dag 8 EUR
Pris per døgn 12 EUR