Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Garasje

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 2
  • Vennligst kontakt hotellet for priser på lading.
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 40
  • Avstand til hotellet: 0 m
Standardpriser
Pris per døgn 14 EUR
Helgepriser
Pris per døgn 14 EUR

Utendørsparkering

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 22
  • Avstand til hotellet: 0 m
Standardpriser
Pris per time 1 EUR
Pris per døgn 8 EUR
Helgepriser
Pris per time 1 EUR
Pris per døgn 8 EUR