Tilbake til hotell

Parkering

Hvis du ankommer Scandic Havet med bil er det både utendørs parkering og garasjer i umiddelbar nærhet til hotellet.

Hotellet tillater ikke oppbevaring og/eller lading av el sykler/sparkesykler inne på hotellet.

Garasje (Torggarasjen)

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 6
  • Priser på lading fås av leverandøren.
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Avstand til hotellet: 200 m
Standardpriser Priser fra Priser til
Pris per time 36 NOK 06:00 00:00
Pris per døgn 180 NOK

Utendørsparkering (Gateparkering)

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 4
  • Priser på lading fås av leverandøren.
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Avstand til hotellet: 0 m
Standardpriser Priser fra Priser til
Pris per time 31 NOK 08:00 18:00