Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Garasje (I hotellet (Scandic Alexandra Molde))

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 30
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Adresse: Storgaten 1, 6413 Molde
  • Prisnivå:
    125 - 155 NOK
Standardpriser Priser fra Priser til
Pris per dag 125 NOK 07:00 16:00
Pris per natt 155 NOK 15:00 12:00
Pris per døgn 155 NOK
Helgepriser Priser fra Priser til
Pris per dag 125 NOK 07:00 17:00
Pris per natt 155 NOK 15:00 15:00
Pris per døgn 155 NOK

Utendørsparkering (Kommunal parkering)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Avstand til hotellet: 50 m
Standardpriser Priser fra Priser til
Pris per time 12 NOK 08:00 17:00
Helgepriser Priser fra Priser til
Pris per time 12 NOK 08:00 17:00