Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Utendørsparkering (Vestsiden av hotellet)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Avstand til hotellet: 50
Standardpriser Priser fra Priser til
Pris per time 12 NOK 08:00 17:00
Helgepriser Priser fra Priser til
Pris per time 12 NOK 08:00 17:00

Garasje (On site (Scandic Alexandra Molde))

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 30
  • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
  • Avstand til hotellet: 0
Standardpriser Priser fra Priser til
Pris per dag 125 NOK 07:00 18:00
Pris per natt 155 NOK 15:00 15:00
Pris per døgn 155 NOK
Helgepriser Priser fra Priser til
Pris per dag 125 NOK 07:00 17:00
Pris per natt 155 NOK 15:00 15:00
Pris per døgn 155 NOK