Tilbake til hotell

Parkering

Vegg i vegg med hotellet finner du «Stasjonsgarasjen» - offentlig parkeringshus med god kapasitet og lademuligheter. Fra parkeringen kan man gå tørrskodd direkte inn på hotellet.

Det finnes to innganger til hotellet, den ene i 1. etg. ved busstasjonen og i 2. etg. ved jernbaneperrongen. På fremsiden av hotellet finnes Voss offentlige bussholdeplass, her er det innkjøring forbudt for biler.

Ønsker du kun å stoppe en kortere periode (15 min) bruk «Kyss og Køyr-feltet» i Evangerveien, rett ved Voss Gondol/Stasjon.

For mer info og siste oppdatert info, se: http://www.vossparkering.no/parkeringsplassar.htm

Garasje (Stasjonsgarasjen)

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 15
  • Priser på lading fås av leverandøren.
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Adresse: Gurid Almenningens plass 1
Standardpriser
Pris per time 30 NOK
Pris per døgn 190 NOK
Helgepriser
Pris per time 30 NOK
Pris per døgn 190 NOK

Utendørsparkering (Voss Stasjon)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Avstand til hotellet: 100 m
Standardpriser
Pris per døgn 100 NOK
Helgepriser
Pris per døgn 100 NOK