Tilbake til hotell

Parkering

Hvis du ankommer Scandic Voss med bil, kan du parkere gratis hos oss, men det er et begrenset antall gratis plasser.

Vi anbefaler å parkere på «Fengselstomta» eller Voss stasjon, som er nærmest hotellet. Kjør videre forbi hotellet og inn til venstre ved Voss Sparebank.

Prisen her er kr 60,- per døgn, EasyPark-app kan benyttes. Den rimeligste parkeringen finner du i VossaPark parkeringshus, kr 40,- per døgn.

Takstene for parkering, på de fleste parkeringsplasser på Voss, er normalt som vist nedenfor.
Takst vil være oppført på automat på stedet.

  • Kr 15,- per time, maks p-tid 3 timer. 
  • Kr 40,- per døgn på døgnplasser.
  • På Tinghusplassen og Holbergsplassen kan man stå hele dagen mellom 09.00 og 17.00 mandag til fredag, og mellom 09.00 og 15.00 på lørdager. Man betaler da
    kr 15,- per time i hele avgiftsperioden.
  • VossaPark, parkeringshuset i sentrum: Kr 15,- per time / kr 40,- per døgn.
    Ingen begrensning på tid.
  • Bane Nor, Voss Stasjon: Kr 60,- per døgn. Søndager gratis. Maks 14 dager.
  • Korte stopp for henting og levering skjer ved "kyss og køyr-feltet" i Evangervegen.

Man må være oppmerksom på maks p-tid på de ulike stedene/plassene, og at billett kjøpt for et døgn ikke er gyldig på steder/plasser der maks p-tid er satt til 3 timer. Vi anbefaler å benytte EasyPark-app for betaling på alle stedene, unntatt parkeringshuset.

For mer info, se: http://www.vossparkering.no/parkeringsplassar.htm