Tilbake til hotell

Parkering

Finn informasjon her om hvor du kan parkere når du bor hos oss.

Parkering i garasje på hotellet avhenger av tilgjengelighet. Parkeringsbilletter kan kjøpes i hotellresepsjonen ved ankomst. Forhåndsbestilling er ikke mulig.

Du kan velge parkeringsplassen du ønsker i parkeringsgarasjen. Du vil finne hotellinngangen ved parkeringsplass nummer 20. Ring på dørklokken for å komme inn.

  • Pris: SEK 395 per dag
  • Takhøyden i garasjen er 2,2 meter

Garasje (Platinan)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 100
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Adresse: Gullbergsstrand gata 5
Standardpriser
Pris per døgn 395 SEK
Helgepriser
Pris per døgn 395 SEK