Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Utendørsparkering (+46 31 7515200)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 96
  • Antall ladestasjoner for elbiler: 6
  • Avstand til hotellet:
Standardpriser
Pris per dag 20 SEK
Pris per natt 50 SEK
Pris per døgn 50 SEK
Helgepriser
Pris per dag 20 SEK
Pris per natt 50 SEK
Pris per døgn 50 SEK

Garasje (+46 31 7515200)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Ja
  • Antall parkeringsplasser: 20
  • Antall ladestasjoner for elbiler: 6
  • Avstand til hotellet: 0
Standardpriser
Pris per dag 50 SEK
Pris per natt 165 SEK
Pris per døgn 165 SEK
Helgepriser
Pris per dag 50 SEK
Pris per natt 165 SEK
Pris per døgn 165 SEK