Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Garasje (Scandic Winn)

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 30
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Prisnivå:
    175 - 175 SEK
Standardpriser
Pris per døgn 175 SEK
Helgepriser
Pris per døgn 175 SEK

Utendørsparkering (Allmän Stadsparkering)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Avstand til hotellet: 20 m
Standardpriser Priser fra Priser til
Pris per time 8 SEK 09:00 18:00
Pris per dag 40 SEK
Helgepriser Priser fra Priser til
Pris per time 8 SEK 09:00 15:00
Pris per dag 40 SEK