Streik avblåst / Strike over

Streik i hotellbransjen avblåst

Lørdag 21. mai kl 12:00 ble streiken i hotell- og restaurantbransjen avblåst. Hotellene som måtte stenge i streikeperioden er nå åpne, og vil så snart det lar seg gjøre ha full romkapasitet og fullt servicetilbud på alle hoteller.

Hvis du har booket rom hos oss eller har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med ditt hotell eller kundeservice på telefon +47 23 15 50 00.

Strike in the Norwegian hotel industry over

Saturday 21st May at 12PM, the strike in the Norwegian hotel and restaurant industry ended. The hotels that had to close during the strike are now open, and will have full room capacity and full service again as soon as possible.

If you have booked a room in Norway or have any questions, please contact customer service at +47 23 15 50 00.