Kvalitetspris fra TripAdvisor

Reisenettstedet TripAdvisor deler årlig ut Certificate of Excellence til hotell som får skryt av sine gjester. Nå har hele 46 Scandic-hoteller i norden blitt tildelt den eksklusive utmerkelsen - og 20 av disse er norske! Scandic Norge er dermed det landet som får flest utmerkelser - klart vi er stolte!

                                               

 

Svein-Arild Mevold- Dette er vi stolte av. Disse utmerkelsene henger høyt og er et bevis på alt det harde arbeidet som legges ned på Scandics hoteller rundt omkring i landet, sier administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold (bilde).

1 av 4
I årets kåring er får Scandic til sammen 46 priser, 20 av disse i Norge. Av Scandics hoteller i Norge har dermed nå 1 av 4 mottatt Certificate of excellence i 2016. 

- At så mange av våre hoteller får denne påskjønnelsen gjenspeiler den høye standarden vi har som mål å opprettholde, sier Steen-Mevold.

Høy bransjestandard
- Norge er blitt et populært ferieland, og vi er blitt gode på hotelldrift her til lands. At 20 av våre hotell får Cerificate of Excellence er svært gledelig og viser at bransjen jevnt over holder en høy standard. Det er noe gjestene nyter godt av og vi som bransje kan være stolte av. Norge og Norden henger med, sier Steen-Mevold.

Gjestens vurdering
The Certificate of Excellence deles ut årlig av Tripadvisor. Kriteriene for å få utmerkelsen er at hotellet de seks siste månedene skal ha fått en rating som er fire eller høyere på en skala fra en til fem. Det er gjestene selv som skriver vurderingene, og som dermed avgjør hvem som får prisen.