Bestill møterom

Fem tips for en bedre teambuildingdag

Ønsker du å forbedre planleggingen for å gjøre teambuildingdagen bedre? Start med å finne et godt svar på «hvorfor», så er du allerede langt på vei til suksess. Eller du kan spørre en av ekspertene våre som arrangerer engasjerende teambuildingdager – HR-lederen vår Benedikte Böttger. Hun har fem gode råd for hvordan skape enda bedre teambuildingdager. Du får dem her:

  • Forbered deg godt: Du tenker kanskje at en virkningsfull introduksjon er nøkkelen til å få oppmerksomheten fra kollegene dine på en teambuildingdag. Først må du forberede deg godt. En virkningsfull introduksjon avhenger også av forberedelser før du går i gang: Sørg for at belysningen er god, musikken er i tiden (og at den ikke er for støyende eller for rolig), og sjekk at alt AV-utstyr fungerer som det skal. Når alt er installert, sjekket og klart, er det tid for å åpne dørene og ønske deltakerne velkommen. Under møtet blir det entusiasmen din som fanger interessen deres, fremfor ubehaget ved tekniske utfordringer på starten av dagen.
  • Generere energi: Det er kanskje enkelt, men det er allikevel et av de beste tipsene. Sørg for at du utstråler den energien som du ønsker at kollegene din skal føle på teambuildingdagen. Hvis du ikke selv har den energien, kan du være sikker på at kollegene dine heller ikke vil kjenne den.
  • Bruk «formålet»: Budskapet eller formålet bak teambuildingdagen bør alltid være en rød tråd når du planlegger og arrangerer en teambuildingdag. Hva beskriver denne teambuildingdagen perfekt? Sørg for at du har dette budskapet veldig klart i hodet ditt når du starter planleggingen. Du må kunne klare å formidle budskapet for teambuldingsdagen til alle, så de er klar over hvorfor de er der.
  • Forberedelser for alle: Du er ikke den eneste som trenger litt tid til å forberede teambuildingdagen. Sørg for at deltakerne også har investert tid dagen før. Be dem om å være forberedt – dere har en jobb å gjøre på teambuildingdagen. Emnene på teambuildingdagen bør være direkte relatert til formålet. For eksempel, vil fokuset være på samarbeid? Be kollegene dine om å tenke over hvordan de best kan bidra til godt samarbeid i avdelingen/selskapet.
  • Variasjon er veien fremover: Ingen team er satt sammen av helt identiske personer. Så kollegene dine forventer ikke det samme møtet. Det er viktig å planlegge en morsom teambuildingdag. Vi er alle forskjellige og vi lærer på forskjellig måte. Noen av oss lærer gjennom fysisk aktivitet, andre ved å se en video. Du kan bruke gruppearbeid, refleksjonsoppgaver og rollespill. Dropp de lange PowerPoint-presentasjonene, og sørg for å bruke variasjon når du jobber med innholdet du har skapt med base i formålet for dagen. Under møtet må du forsikre deg om at alle forstår budskapet i innholdet på en måte som passer dem.