Åpenhetsloven

Åpenhetsloven stiller nye krav til norske virksomheter om å kjenne til arbeidsforholdene i sine verdikjeder. Den handler om å være transparent om hvordan man jobber med å sikre at produktene og tjenestene selskapet tilbyr har blitt fremstilt på en måte som ivaretar menneskerettigheter.Les selskapets redegjørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023 ved å trykke på denne lenken.