Trygghet handler om å være forberedt

Hos Scandic står sikkerhet i sentrum. Vi er forberedt hvis en nødsituasjon oppstår, og alle våre hoteller har en defibrillator. Blant våre medarbeidere på hotellene, er det minst én person som er opplært i hjerte-lunge-redning. Rømningsveier og brannslukkingsutstyr sjekkes på daglig basis, og våre team undergår kontinuerlig opplæring.Å være forberedt er å være trygg

«Ingen gjesters eller medarbeideres sikkerhet skal settes i fare.» Scandics trygghets- og sikkerhetspolicy.

Våre hoteller skal være et trygt og sikkert sted å være og møtes. Det handler om å være forberedt og vite hvordan vi skal reagere i en nødsituasjon. Vi bestreber å gjøre miljøet vårt avslappende og trygt. Å alltid tenke på sikkerhet som en naturlig del av hverdagen, er noe som ikke nødvendigvis vises. Men når en situasjon oppstår, kan du være trygg på at vi vil ta godt vare på gjestene våre.

  • Hver dag sjekker vi rømningsveier og at brannslukkingsutstyr fungerer som det skal.
  • I tillegg til det som er påkrevd ved lov, har vi en omfattende sjekkliste for trygghet og sikkerhet som alle våre medarbeidere er kjent med og tar ansvar for.
  • Det er alltid minst én medarbeider på hotellet som er opplært i hjerte-lunge-redning.
  • Vi har en defibrillator tilgjengelig på alle våre hoteller, og medarbeidere som vet hvordan den brukes.
  • Alle som jobber på hotellet deltar i en praktisk brann- og evakueringsøvelse minst to ganger i året.
  • Hvert hotell har sin egen krisegruppe som undergår opplæring to ganger i året.
  • Alle våre medarbeidere opplæres i sikkerhet på kontinuerlig basis, og vi bruker en bred og grundig innføring i sikkerhet. Dette inkluderer for eksempel e-opplæringer innen emnene brannalarm, evakuering, trusler, førstehjelp og krisetrening
  • Vi forblir årvåkne og bruker sunn fornuft for å holde utkikk etter ting som virker som de ikke er som de skal.