Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Scandic Helsfyr har utendørsparkering mot betaling. Betaling på parkeringsautomat fra Park Nordic eller via EasyPark app. Vennligst følg lokalt parkeringsreglement. Begrenset antall plasser er tilgjengelig.

Utendørsparkering (Park Nordic)

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 40
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Prisnivå:
    30 - 155 NOK
Standardpriser
Pris per time 30 NOK
Pris per dag 155 NOK
Helgepriser
Pris per time 30 NOK
Pris per dag 155 NOK