Tilbake til hotell

Parkering

Som gjest på vårt hotell kan du parkere i garasjen under hotellet mot en avgift.

Parkering under hotellet er drevet av Aimo Park. Vennligst hent nøkkelkort til garasjen i resepsjonen FØR du kjører ned og husk å betale i betalingsterminalen i garasjen før du går fra bilen ved innkjørsel.

Avtalen med Aimo gjelder kun på Scandic sine oppmerkede plasser. Det er ikke mulig å reservere plasser.

Vi har dessverre ingen el-bil ladere, men kan henvise dere videre til en i nærheten.

Garasje

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 25
  • Avstand til hotellet: 10 m
  • Adresse: Sjølyst Plass 5
Standardpriser
Pris per døgn 200 NOK
Helgepriser
Pris per døgn 200 NOK