Tilbake til hotell

Parkering

Finn ut her hvor du parkerer når du er hos oss.

Garasje (Scandic Solli)

 • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
 • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
 • Antall parkeringsplasser: 13
 • Avstand til hotellet: -1 m
 • Adresse: On site
 • Prisnivå:
  250 - 300 NOK
Standardpriser
Pris per dag 300 NOK
Pris per natt 300 NOK
Pris per døgn 300 NOK
Helgepriser
Pris per dag 300 NOK
Pris per natt 300 NOK
Pris per døgn 300 NOK

Utendørsparkering (Bakgården til Scandic Solli)

 • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
 • Antall parkeringsplasser: 6
 • Avstand til hotellet: 50 m
 • Prisnivå:
  250 - 300 NOK
Standardpriser
Pris per dag 250 NOK
Pris per natt 300 NOK
Pris per døgn 300 NOK
Helgepriser
Pris per dag 250 NOK
Pris per natt 300 NOK
Pris per døgn 300 NOK