Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Garasje (Scandic Solli)

 • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
 • Antall parkeringsplasser: 13
 • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
 • Avstand til hotellet: -1
 • Adresse: On site
 • Prisnivå:
  150 - 225 NOK
Standardpriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 225 NOK
Pris per døgn 225 NOK
Helgepriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 225 NOK
Pris per døgn 225 NOK

Utendørsparkering (Bakgården til Scandic Solli)

 • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
 • Antall parkeringsplasser: 6
 • Avstand til hotellet: 50
 • Prisnivå:
  150 - 225 NOK
Standardpriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 150 NOK
Pris per døgn 225 NOK
Helgepriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 150 NOK
Pris per døgn 225 NOK