Tilbake til hotell

Parkering

Hos oss trenger du ikke bekymre deg for parkering. Vi har enten et utendørsparkeringsområde eller en garasje. Hvis utilgjengelig viser vi deg til nærmeste område.

Garasje (Scandic Solli)

 • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
 • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
 • Antall parkeringsplasser: 13
 • Avstand til hotellet: -1 m
 • Adresse: On site
 • Prisnivå:
  150 - 225 NOK
Standardpriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 225 NOK
Pris per døgn 225 NOK
Helgepriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 225 NOK
Pris per døgn 225 NOK

Utendørsparkering (Bakgården til Scandic Solli)

 • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
 • Antall parkeringsplasser: 6
 • Avstand til hotellet: 50 m
 • Prisnivå:
  150 - 225 NOK
Standardpriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 150 NOK
Pris per døgn 225 NOK
Helgepriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 150 NOK
Pris per døgn 225 NOK