Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Garasje (Jorenholmen)

  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Avstand til hotellet: 350 m

Utendørsparkering (Hotel Parking)

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 0
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 25
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Prisnivå:
    20 - 240 NOK
Standardpriser
Pris per time 20 NOK
Pris per døgn 200 NOK
Helgepriser
Pris per time 20 NOK
Pris per dag 0 NOK
Pris per natt 0 NOK
Pris per døgn 200 NOK