Tilbake til hotell

Parkering

Vi har ikke vår egen garasje eller parkeringsplasser. Vi har parkering på Jernbanelokket 150 meter fra hotellet.