Tilbake til hotell

Parkering

Vi har en stor ubevoktet utendørs parkeringsplass med mange parkeringsplasser for hotellgjestene våre. Noen av parkeringsplassene har også motorvarmer.