Bestill møterom

Nå holdes jobbmøter på tredemølla

Helsetrenden er global og tar nå steget inn i møteverden. Turmøter har blitt mer vanlig og én variant er ”walk and talk” - som innebærer at man i løpet av en spasértur funderer over diskusjonspunkter for deretter å komme tilbake til møtet og dele sine tanker. I USA blir også «sweatworking», det vil si å trene under jobbmøtet, stadig vanligere. Trenden kan være en måte å få trening inn i en stressende hverdag.

Avgjørelser på tredemølle
Mathias Kemi er ansvarlig for sponsorater og partnerskap i Scandic, og er sjefen til Rickard Forsberg som er ansvarlig for sport- og organisasjonsavtaler (her er begge i gang på løpebåndet)De har vært nære kollegaer over lengere tid, og to av pionerene for sweatworking i Sverige. I fem år har de hatt jobbmøter på treningssenteret - og i dag er det helt naturlig for dem å ta viktige avgjørelser på tredemøllen.

- Ukentlig eller hver fjortende dag er vi på treningssenteret for å holde møte. Vi starter ofte på løpebåndet ved 06.30-tiden og kombinerer det av og til med frokost, forteller Mathias.

Som nære kollegaer trente de ofte sammen tidligere, og da ble det ofte business-prat – noe som senere gjorde det naturlig å holde mer rendyrkede jobbmøter i treningsmiljø.

En måte å frigjøre tid på
Mathias og Richard sier at sweatworking er en måte å optimalisere tid på i en hektisk hverdag. Hvis du jobber mye og har familie, kan det være vanskelig å opprettholde treningen. - Det er i tillegg et veldig avslappende miljø på treningssenteret, og det er en fin måte å bli kjent med kolleger eller forretningspartnere på, sier Rickard, som skyter inn at han neste uke skal ha møte med Sveriges bandyforbund under et slag tennis.

Sweatworking i Norden
Sweatworking blir stadig mer vanlig i USA, og trenden kommer delvis av at arbeid og fritid i større grad smelter sammen. Vi lever i en tid hvor vi konstant er online og for eksempel kan svare på jobb-e-post klokken elleve om kvelden.

Men kan sweatworking etablere seg i Norden? Vil noen reservere en tredemølle i stedet for møterom i fremtiden? Mathias og Richard mener at flere vil benytte seg av sweatworking og at det vil bli den nye ”snakkisen”. De hevder at treningsrommet er en perfekt arena for avgjørelser. Hva de snakker om i møtet påvirkes av om det er rolig rundt dem. - I et fullsatt treningsmiljø snakker man selvfølgelig ikke om forretningshemmeligheter, sier Rickard. De er enige om at sweatworking krever at gruppen, eller begge parter, er treningsentusiaster og omtrent på samme nivå, men sier at ”walk and talk” eller sirkeltrening kan være et godt alternativ som passer de fleste.

Mathias og Richard tror mange bransjer kan dra nytte av trenden som blant annet frigjør tid og kan gjøre folk mindre stresset. Og bare fordi du er på kontoret i åtte timer, betyr ikke det at man er konstant effektiv.
- Det er en prestisje i å vise at du er på jobb klokken åtte, og at man går fem. Men jeg tror ikke alle trenger å sitte på kontoret hele tiden, i dag kan man arbeide fra mange forskjellige steder - selv på treningsstudio, avslutter Mathias.