Avtalebetingelser for Corporate Web OnlyAVTALENS Vilkår

 • AVTALENS VARIGHET
  Avtalen løper fra registrering ved at betingelsene er godkjent, digitalt frem til den sier opp. Avtalen gjeder opp til 5 år. Avtalen kan sies opp av begge parter med minst tre (3) måneders varsel. Oppsigelsen må være skriftelig.
 • AVTALEPRISER - 12 %
  De avtalte dynamiske Corporate Web Only prisene kobles automatisk til Scandics publiserte prisprodukter Flex, Change og Save og inkluderer frokost. Pris og tilgjengelighet styres av tilbud og etterspørsel og kan endres daglig.
Prisprodukt Betingelser
Flex Book inntil samme dag som ankomst. Betaling skal skje med bank/kredittkort. Norge godtar også kontanter.
Change Reservasjonen kan endres, men refunderes ikke og kan ikke avbestilles (datoer, antall netter, romtype og antall personer kan endres, men ikke valg av hotell). Prisforskjeller mellom den opprinnelige og den nye reservasjonen betales ved innsjekking hvis den nye prisen overstiger den opprinnelige. Ombooking som resulterer i en lavere pris vil ikke bli refundert. Bank/kredittkort vil bli belastet når reservasjonen er bekreftet.
Best price

Vår beste pris. Forhåndsbetaling. kan ikke endres eller kanselleres. Bank/kredittkort vil bli belastet når reservasjonen er bekreftet.


 • Rabatten gjelder for total rompris for alle romkategorier. Scandic forbeholder seg retten til at overnevnte betingelser (dage før ankomst, rabatt og tilgjendelighet) kan endres hvert år. Maksimalt 4 rom kan bestilles til avtalepris i én enkelt bestilling, avhengig av tilgjengelighet. Prisene inkluderer frokost.
 • I tillegg til de anvtalte dynamiske Corporate Web Only prisene, inkludere avtalen 5 % rabatt på møter og konferansepakker i Norge (minimum 10 personer)

 • BESTILLINGSKANALER
  Kundens bookingkode skal oppgis i forbindelse med bestillingen for at avtaleprisene skal gjelde. Bestilling kan kun gjøres via Scandics nettsider www.scandichotels etterfulgt av .no, .de, .fi, .de, .se eller .com.

  For bestilling av møter- og konferanser kan gjøres via Scandics nettsider www. scandichotels etterfulgt av scandichotels.no/meeting, scandichotels.se/meeting, scandichotels.dk/meeting, scandichotels.de/meeting, scandichotels.fi/meeting. (møter med opptil 25 personer kan enkelt selv bestilles via våre nettsider, og alle hotell kan motta forespørsler på våre nettsider.)
 • KREDITT OG BETALINGSVILKÅR
  Betaling skal skje med et kredittkort som godtas av Scandic. Norge godtar også kontanter.
 • KONFIDENSIALITET OG GENERELLE BESTEMMELSER
  Kunden og Scandic skal holde denne avtalen konfidensiell og ikke gjøre noen del av den tilgjengelig for tredjepart.

  Bransjereglene for individuelt hotellopphold i de enkelte nordiske landene gjelder i forbindelse med denne avtalen. Når det gjelder hoteller utenfor Norden, skal  hvert enkelt hotell på forespørsel bekrefte hvilke regler som gjelder.
 • FORCE MAJEURE
  Ingen av partene påtar seg oe ansvar for mangelfull eller forsinket oppfylling av forpliktelsene i denne avtalen (1) dersom og i den utsrekning mangelen eller forsinkelsen direkte eller indirekte skyldes brann, flom, naturkatastrofe, lockout, blokade, krigshandlinger, terror, opptøyer eller lignende ekstraordinære hendelser som rimeligvis er utenfor partenes kontroll, (2) forutsatt at partene som ikke har oppfylt forpliktelsene, er uten skyld og mangelen eller forsinkelsen ikke kunne ha vært unngått med rimelig forholdsregler.
 • GJELDENDE LOVER OG TVISTER
  Denne avtalen reguleres av norsk lov.  Tvister etter denne avtalen bør først søkes løst i minnelighet. Skulle det ikke bli enighet om en løsning vil en eventuell tvis behandles i samsvar med tvistelovens regler. Normalt vil en tvist knyttet til hotellopphold enten da måtte skje i den rettskrets hotellet har sin beliggenhet, eller i den rettskrets gjesten har sin bopel.

               *Sist oppdatert 9. mai 2023