Tilbake til hotell

Parkering

Scandic Asker tilbyr parkering mot betaling i parkeringshus rett under hotellet med enkel adkomst til resepsjonsområdet.

Vi gjør oppmerksomme på at døgnprisen gjelder per innkjøring og at du må trekke ny billett dersom du kjører ut av parkeringshuset.

Garasje

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 2
  • Priser på lading fås av leverandøren.
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 70
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Prisnivå:
    30 - 170 NOK
Standardpriser
Pris per time 30 NOK
Pris per natt 170 NOK
Pris per døgn 170 NOK
Helgepriser
Pris per time 30 NOK
Pris per natt 170 NOK
Pris per døgn 170 NOK