Tilbake til hotell

Parkering

Scandic Asker tilbyr parkering mot betaling i parkeringshus rett under hotellet med enkel adkomst til resepsjonsområdet.

Vi gjør oppmerksomme på at døgnprisen gjelder per innkjøring og at du må trekke ny billett dersom du kjører ut av parkeringshuset.

Garasje

  • Antall ladestasjoner for elbiler: 2
  • Vennligst kontakt hotellet for priser på lading.
  • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
  • Antall parkeringsplasser: 70
  • Avstand til hotellet: 0 m
  • Prisnivå:
    25 - 150 NOK
Standardpriser
Pris per time 25 NOK
Pris per natt 150 NOK
Pris per døgn 150 NOK
Helgepriser
Pris per time 25 NOK
Pris per natt 150 NOK
Pris per døgn 150 NOK