Tilbake til hotell

Parkering

Vi har dessverre ikke egen parkering med tilhørighet til hotellet. Men du kan parkere bilen på Q-park Lillestrøm Syd som ligger rett ovenfor hotellet. Prisen er kr 240,- NOK per 24 timer.