I travel with care

Vi i Scandic vil bidra til at fremtidige generasjoner arver en bedre klode. Respekt, omsorg og vennlighet er egenskaper vi ønsker å leve etter overfor både miljø og mennesker.