Avtalebetingelser for Corporate SaverAvtalens vilkår

 •  BESTILLINGSKANALER
  Kundens kundenummer skal oppgis i forbindelse med bestillingen for at avtaleprisene skal gjelde. Bestilling kan skje på én av følgende måter:
  • Individuell bestilling (1-9 rom) 
   Bestilling kan kun gjøres via Scandics nettsider etterfulgt av .no, .dk, .fi, .de, .se eller . com. (Maksimalt fire rom i én bestilling)
  • Scandics booking og kundeservice      
  • Reisebyrå (kunden skal sikre at reisebyrået gjør alt de kan for å vise at Scandic er den foretrukne løsningen i aktuelle systemer/selvbooingsverktøy. Kunde skal også sikre at deres reisebyrå deler informasjon om Scandics markedsandeler.)
  • Møter-  og konferansebestillinger (fra 10 rom)
   Bestilling kan kun gjøres via Scandics nettsider for møter, etterfulgt av scandichotels.no/meeting, scandichotels.se/meeting, scandichotels.dk/meeting, scandichotels.de/meeting, scandichotels.fi/meeting. (møter med opptil 25 personer kan enkelt selv bestilles via våre nettsider, og alle hotell kan motta forespørsler på våre nettsider.)
 • Avtaleprisene og/eller rabattene avtalt mellom Kunden og Scandic er ikke provisjonsberettiget for reisebyrå. Ved reisebyråbestillinger forutsettes det for at avtaleprisen og/eller rabatten skal gjelde, at det foreligger en avtale om godtgjørelse mellom Kunden og reisebyrået, og at godtgjørelsen gjøres opp direkte mellom Kunden og reisebyrået.

 •  AVBESTILLINGSREGLER
  Avbestillingsregler for individuell overnatting (1-9 rom) er tilgjengelig på nettsidene til Scandic. Reservasjonsbetingelser | Scandic Hotels. For grupper gjelder det egne regler for avbestilling (10-20 rom i én enkelt bestilling), som respektive hotell bekrefter ved bestilling.
 •  KREDITT- OG BETALINGSVILKÅR
  Betaling skal skje med et kredittkort eller en reisebyråkupong som godtas av Scandic. (Norge godtar også kontanter.)

  Enhver fakturering skal avtales av det respektive hotellet i forbindelse med reservasjonen, og bekreftelsen av dette skal utstedes til det aktuelle hotellet av Kunden skriftlig og i forkant. I noen land kreves et minimumsbeløp per faktura. Vilkår for betalingen er beskrevet nedenfor.

  Land Antall betalingsdager Fakturaavgift
  Norge 14 Yes

  Faktureringsregler og straffereter varierer fra land til land.  Strafferenter vil bli pålagt etter forfallsdato.

 •  INFORMASJON
  Kunden forplikter seg til å informere alle berørte avdelinger og eventuelle datterselskaper umiddelbart etter at avtalen er undertegnet, og forplikter seg videre til å gi Scandic en liste over aktuelle kontaktpersoner.

  Scandic forplikter seg til deretter å kontakte de relevante kontaktpersonene i Kundens ulike avdelinger og/eller datterselskaper så snart som mulig for å gi ytterligere informasjon om denne avtalen.

  Statistikk over romdøgn og inntektsvolum gis til Kunden av Scandic på forespørsel. Scandic tilbyr også miljørapport som måler vannforbruk, matsvinn og CO2 på forespørsel. Ler mer her: Miljørapport | Scandic Hotels

 •  PERSONLIG DATA
  I henhold til EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR):

  Begge parter behandler personopplysninger som en kontrollør i henhold til avtalen. Ingenting i avtalen skal tolkes som at partene påtar seg et ansvar som databehandler eller bahandler personopplysninger på vegne av den andre part.

  Kunden er kontrollør for behandling av personopplysninger for sine ansatte med formålet å bestille hotellrom, direkte eller via reisebyrå.

  Når Kunden eller et reisebyrå bestiller hotellrom på  Scandic, blir personopplysninger overført til Scandic. Kunden garanterer at overføringen av personopplysninger utføres i henhold til gjeldende regelverk der Kunden, som kontrollør, har gitt tilstrekkelig informasjon om de registrerte. Overnføringen betyr ikke at Scandic blir en prosessor til Kunden.

  Scandic er kontrollør av de samme personopplysningene som Kunden om Kunden sine ansatte, men på andre måter. Utdypet; Når Scandic mottar og behandler den registreres personopplysninger i Scandic system, blir Scandic styrer av slik personopplysninger med det formål å oppfylle avtalen med den registrerte, med hensikt å levere hotellrom.

  Mer informasjon er tilgjengelig på Scandics nettsider Personvernpolicy | Scandic Hotels.

 •  KONFIDENSIALITET OG GENERELLE BESTEMMELSER
  Kunden og Scandic skal holde denne avtalen konfidensiell og ikke gjøre noen del av den tilgjengelig for tredjepart.

  Bransjereglene for individuelt hotellopphold i de enkelte nordiske landene gjelder i forbindelse med denne avtalen. Når det gjelder hoteller utenfor Norden, skal hvert enkelt hotell på forespørsel bekrefte hvilke regler som gjelder.

 •  FORCE MAJEURE
  Ingen av partene påtar seg ansvar for mangelfull eller forsinket oppfylling av forpliktelsene i denne avtalen (1) dersom og i den utsrekning mangelen eller forsinkelsen direkte eller indirekte skyldes brann, flom, naturkatastrofe, lockout, blokade, krigshandlinger, terror, opptøyer eller lignende ekstraordinære hendelser som rimeligvis er utenfor partenes kontroll, (2) forutsatt at partene som ikke har oppfylt forpliktelsene, er uten skyld og mangelen eller forsinkelsen ikke kunne ha vært unngått med rimelig forholdsregler.
 •  GJELDENDE LOVER OG TVISTER
  Denne avtalen reguleres av norsk lov. Tvister etter denne avtalen bør først søkes løst i minnelighet. Skulle det ikke bli enighet om en løsning vil en eventuelt tvist behandles i samsvar med tvistelovens regler. Normalt vil en tvist knyttet til hotellopphold enten måtte skje i den rettskrets hotellet har sin beliggenhet, eller i den rettskrets gjesten har sin bopel.

  *Sist oppdatert 9. mai 2023