Tilbake til hotell

Parkering

På de fleste av våre hoteller er stedet for bilen enten i garasjen eller utendørs. Og hvis ikke, har vi mange tips å gi deg om hvor du kan finne en parkeringsplass så nær hotellet som mulig.

Garasje (The Reef)

 • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
 • Antall parkeringsplasser: 28
 • Avstand til hotellet: 0
 • Adresse: Toldbodgade
 • Prisnivå:
  95 - 150 DKK
Standardpriser
Pris per time 95 DKK
Pris per dag 95 DKK
Pris per natt 95 DKK
Pris per døgn 95 DKK
Helgepriser
Pris per time 95 DKK
Pris per dag 95 DKK
Pris per natt 95 DKK
Pris per døgn 95 DKK

Utendørsparkering (The Reef)

 • Parkering kan forhåndsreserveres: Nei
 • Antall parkeringsplasser: 60
 • Avstand til hotellet: 0
 • Prisnivå:
  50 - 150 DKK
Standardpriser
Pris per dag 50 DKK
Pris per natt 50 DKK
Pris per døgn 50 DKK
Helgepriser
Pris per dag 50 DKK
Pris per natt 50 DKK
Pris per døgn 50 DKK