Hønefoss

Hønefoss er en trivelig by i Ringerike som deles i to av elva Begna og Hønefossen, som kan beskues fra bybrua. Byen ble grunnlagt på nordsiden av Hønefossen og elven, men grunnet moderne utvikling og bybranner på Nordsiden, har Sørsiden blitt mer og mer utviklet. Søndre Torv på sørsiden av elven Begna regnes i dag som byens sentrum. Hønefoss er et trafikknutepunkt på Østlandet med gode transportforbindelser til Oslo, Drammen, Bergen, Gardermoen og Gjøvik. Byen ligger også langs Bergensbanen, i tillegg til at Europavei 16 går forbi byen. Hønefoss ligger idyllisk til med Tyrifjorden og Krokskogen rett utenfor bygrensen.