Vårt hotell i Hammerfest

Hammerfest i Finnmark er en av verdens nordligste byer. På grunn av dens strategiske beliggenhet og utmerkede havn, har Hammerfest lenge vært et viktig sted for skipsfart, fiske og ishavsfangst.